wettig

als woordenboektrefwoord:

wettig:
bn. bw. (-er, -st), volgens de wet geldig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wettig (bn) :
legaal, geldig, geoorloofd, wettelijk, rechtmatig, legitiem, rechtsgeldig

als synoniem van een ander trefwoord:

rechtmatig (bn) :
recht, behoorlijk, rechtvaardig, strikt, wettig, legitiem, gewettigd, billijk
legitiem (bn) :
legaal, wettelijk, rechtmatig, wettig, gegrond, gewettigd, gerechtvaardigd
geldig (bn) :
van kracht, bindend, wettig, valide, toegestaan, valabel
recht (bn) :
geldig, echt, goed, rechtmatig, wettig, juist, billijk
legaal (bn) :
wettelijk, wettig, legitiem
rechtsgeldig (bn) :
legaal, wettig, legitiem
officieel (bn) :
echt, wettig, erkend

woordverbanden van ‘wettig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

wettig, wettelijk

Wettelijk is in de wet opgenomen, kracht van wet hebbende; wettig drukt uit, dat iets overeenkomstig de bepalingen der wet, of volgens de wet is; onder dit laatste woord wet zijn ook begrepen de ongeschreven, maar algemeen aangenomen zedewetten: eene wettige reden van verzuim. Men spreekt van wettelijke voorschriften en bepalingen; van wettige aanstellingen, van een wettig huwelijk.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Volgens de wet.

Wettig duidt aan, dat iets geheel overeenkomstig de bepalingen der wet is, bijv. een wettig huwelijk: bij het huwelijk is aan al de bepalingen der wet voldaan. De wettige erfgenamen zijn die erfgenamen, die volgens of krachtens de bepalingen der wet aanspraak op de nalatenschap hebben.

Wettelijk is datgene, wat bij de wet voorgeschreven is en dus een uitvloeisel daarvan is. Volgens wettelijk voorschrift moet bij besmettelijk ziekten een briefje op de deur geplakt worden.

Wettisch heet iemand, die zich streng aan de wet houdt en haar in volle kracht (volgens de letter) wil toepassen.

Doordat ons Koninklijk Huis in de laatste regeeringsjaren van Willem III zooveel leden verloor, werd het noodig de bepalingen omtrent de — erfgenamen in de grondwet nader te omschrijven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 351:

wettelijk, wettig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

wettig
onwettig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c