gegrond

als woordenboektrefwoord:

gegrond:
bn. bw. (-er, -st), op goede gronden steunende : juist.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gegrond (bn) :
deugdelijk, gefundeerd, gerechtvaardigd, gewettigd, juist, terecht, waar

als synoniem van een ander trefwoord:

rechtvaardig (bn) :
acceptabel, billijk, eerlijk, fair, gegrond, gerecht, gerechtvaardigd, gewettigd, humaan, juist, onpartijdig, rechtmatig, redelijk, terecht
gewettigd (bn) :
billijk, gegrond, geoorloofd, gerechtvaardigd, rechtmatig, rechtvaardig, terecht, verdedigbaar
legitiem (bn) :
gegrond, gerechtvaardigd, gewettigd, legaal, rechtmatig, wettelijk, wettig
juist (bn) :
correct, echt, exact, gegrond, kloppend, terecht, waar, waarachtig
gefundeerd (bn) :
gegrond, gerechtvaardigd, juist

woordverbanden van ‘gegrond’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gegrond
ongegrond

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c