gefundeerd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gefundeerd (bn) :
gegrondvest, gesticht, gevestigd
gefundeerd (bn) :
gegrond, gerechtvaardigd, juist
gefundeerd (bn) :
onderbouwd

als synoniem van een ander trefwoord:

gegrond (bn) :
deugdelijk, gefundeerd, gerechtvaardigd, gewettigd, juist, terecht, waar
terecht (bn) :
gefundeerd, gerechtvaardigd, gewettigd, juist, rechtvaardig, verdiend
verantwoord (bn) :
doordacht, gefundeerd, weldoordacht, weloverwogen
weloverwogen (bn) :
doordacht, gefundeerd, verantwoord, welbewust

woordverbanden van ‘gefundeerd’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gefundeerd
ongefundeerd

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c