gefundeerd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gefundeerd (zn):
gegrondvest, gesticht, gevestigd
gefundeerd (zn):
onderbouwd
gefundeerd (bn):
gegrond, gerechtvaardigd, juist

als synoniem van een ander trefwoord:

gegrond (bn) :
deugdelijk, gefundeerd, gerechtvaardigd, gewettigd, juist, terecht, waar
terecht (bn) :
gefundeerd, gerechtvaardigd, gewettigd, juist, rechtvaardig, verdiend
verantwoord (bn) :
doordacht, gefundeerd, weldoordacht, weloverwogen
weloverwogen (bn) :
doordacht, gefundeerd, verantwoord, welbewust

woordverbanden van ‘gefundeerd’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gefundeerd
ongefundeerd
zie ook:
funderen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c