gefundeerd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gefundeerd (bn) :
gevestigd, gesticht, gegrondvest
gefundeerd (bn) :
gegrond, juist, gerechtvaardigd
gefundeerd (bn) :
onderbouwd

als synoniem van een ander trefwoord:

gegrond (bn) :
waar, juist, terecht, gefundeerd, deugdelijk, gewettigd, gerechtvaardigd
terecht (bn) :
verdiend, rechtvaardig, juist, gefundeerd, gewettigd, gerechtvaardigd
verantwoord (bn) :
doordacht, gefundeerd, weloverwogen, weldoordacht
weloverwogen (bn) :
verantwoord, doordacht, gefundeerd, welbewust

woordverbanden van ‘gefundeerd’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gefundeerd
ongefundeerd

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c