verantwoord

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verantwoord (bn) :
doordacht, gefundeerd, weloverwogen, weldoordacht
verantwoord (bn) :
aanvaardbaar, verstandig, veilig

als synoniem van een ander trefwoord:

rationeel (bn) :
redelijk, verstandig, verantwoord, doordacht, verstandelijk, weloverwogen, weldoordacht
weloverwogen (bn) :
verantwoord, doordacht, gefundeerd, welbewust
gezond (bn) :
verantwoord, heilzaam, weldadig

woordverbanden van ‘verantwoord’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verantwoord
onverantwoord

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c