verantwoord

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verantwoord (bn) :
doordacht, gefundeerd, weldoordacht, weloverwogen
verantwoord (bn) :
aanvaardbaar, veilig, verstandig

als synoniem van een ander trefwoord:

rationeel (bn) :
doordacht, redelijk, verantwoord, verstandelijk, verstandig, weldoordacht, weloverwogen
weloverwogen (bn) :
doordacht, gefundeerd, verantwoord, welbewust
gezond (bn) :
heilzaam, verantwoord, weldadig

woordverbanden van ‘verantwoord’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verantwoord
onverantwoord

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c