verstandig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verstandig (bn) :
bedachtzaam, begaafd, evenwichtig, intelligent, nuchter, oordeelkundig, schrander, slim, verantwoordelijk
verstandig (bn) :
doordacht, raisonnabel, redelijk, wijs, zinnig
verstandig (bn) :
verstandelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

slim (bn) :
bedachtzaam, bijdehand, clever, diplomatiek, gaar, geslepen, gewiekst, gis, goochem, handig, kien, knaphandig, leep, lijp, link, listig, loos, piechem, pienter, plat, rap, scherpzinnig, schrander, sluw, straf, uitgekookt, uitgerekend, uitgeslapen, verstandig
redelijk (bn) :
aannemelijk, behoorlijk, billijk, civiel, gemotiveerd, humaan, matig, ordentelijk, passelijk, raisonnabel, rationeel, rechtvaardig, schappelijk, schikkelijk, verantwoordelijk, verstandelijk, verstandig, zinnig
bedachtzaam (bn) :
behoedzaam, beraden, bezonnen, denkend, intelligent, kalm, nadenkend, omzichtig, rustig, schrander, verstandig, voorzichtig, welberaden, weloverwogen
schrander (bn) :
bedachtzaam, bijdehand, intelligent, ontwikkeld, pienter, rap, scherp, scherpziend, scherpzinnig, slim, snedig, snugger, verstandig, vlug
intelligent (bn) :
bevattelijk, bijdehand, geleerd, ingenieus, knap, pienter, scherpzinnig, schrander, slim, vernuftig, verstandig, vindingrijk, vlug, wijs
goochem (bn) :
bij de pinken, bijdehand, helder, kien, pienter, slim, snugger, uitgekookt, uitgeslapen, van zessen klaar, verstandig
zinvol (bn) :
behulpzaam, dienstig, gedienstig, nuttig, redelijk, toepasselijk, verstandig, zinnig, zinrijk
rationeel (bn) :
doordacht, redelijk, verantwoord, verstandelijk, verstandig, weldoordacht, weloverwogen
snel (bn) :
bevallig, bijdehand, gaaf, handig, knap, mooi, vaardig, verstandig
wijs (bn) :
geleerd, intelligent, knap, prudent, verstandig, vroed, zinnig
rap (bn) :
pienter, schrander, slim, verstandig
praktisch (bn) :
efficiënt, verstandig, vindingrijk
verantwoord (bn) :
aanvaardbaar, veilig, verstandig
zinnig (bn) :
redelijk, verstandig, weldenkend
prudent (bn) :
omzichtig, verstandig, wijs
verantwoordelijk (bn) :
redelijk, verstandig
evenwichtig (bn) :
nuchter, verstandig
wijselijk (bn) :
verstandig, wijs

woordverbanden van ‘verstandig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Verstandig is hij, die zijne vermogens goed en gepast weet te gebruiken. Wijs is hij, die een goed denkvermogen heeft en hiervan op uitstekende wijze gebruik maakt. Vroed drukte vroeger hetzelfde uit, misschien meer nog met het oog op de ervaring; thans is het, behalve in enkele formeele uitdrukkingen, in onbruik geraakt. Schrander ziet vooral op vlugheid van bevatting, wat in nog sterkere mate door scherpzinnig wordt uitgedrukt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 202:

geleerd, wijs, verstandig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verstandig
bezopen, dwaas, gek, onverstandig, stapel, waanzinnig, zot

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c