civiel

als woordenboektrefwoord:

civiel:
bn. (-er, -st), burgerlijk; niet hoog in prijs.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

civiel (bn) :
behoorlijk, beleefd, fatsoenlijk, wellevend
civiel (bn) :
billijk, redelijk, schappelijk
civiel (bn) :
burgerkleding
civiel (bn) :
burgerlijk

als synoniem van een ander trefwoord:

redelijk (bn) :
aannemelijk, behoorlijk, billijk, civiel, gemotiveerd, humaan, matig, ordentelijk, passelijk, raisonnabel, rationeel, rechtvaardig, schappelijk, schikkelijk, verantwoordelijk, verstandelijk, verstandig, zinnig
beleefd (bn) :
behoorlijk, beschaafd, civiel, correct, fatsoenlijk, galant, heus, hoffelijk, hups, net, netjes, urbaan, voorkomend, vriendelijk, welgemanierd, wellevend, welopgevoed, welwillend
schappelijk (bn) :
aannemelijk, behoorlijk, billijk, civiel, fatsoenlijk, matig, redelijk, schikkelijk
burgerlijk (bn) :
civiel, niet-militair

woordverbanden van ‘civiel’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

civiel
kerkelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c