verantwoordelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verantwoordelijk (bn):
aansprakelijk, rekenplichtig, responsabel, schuldig, toerekenbaar, toerekeningsvatbaar
verantwoordelijk (bn):
belangrijk, hoog, veeleisend
verantwoordelijk (bn):
redelijk, verstandig

als synoniem van een ander trefwoord:

redelijk (bn) :
aannemelijk, behoorlijk, billijk, civiel, gemotiveerd, humaan, matig, ordentelijk, passelijk, raisonnabel, rationeel, rechtvaardig, schappelijk, schikkelijk, verantwoordelijk, verstandelijk, verstandig, zinnig
verstandig (bn) :
bedachtzaam, begaafd, evenwichtig, intelligent, nuchter, oordeelkundig, schrander, slim, verantwoordelijk
schuldig (bn) :
aansprakelijk, verantwoordelijk

woordverbanden van ‘verantwoordelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

aansprakelijk:
verantwoordelijk, verbonden, gehouden, vervolgbaar, schuldig
verantwoordelijk:
aansprakelijk

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aansprakelijk, verantwoordelijk

Aansprakelijk — verantwoordelijk. Verplicht om de gevolgen eener daad op zich te nemen, of zich over die daad te verantwoorden. Dit wordt vooral uitgedrukt door verantwoordelijk; men is aansprakelijk, als men om schadevergoeding kan aangesproken worden, als men dus financieel verantwoordelijk is. Het doel van verantwoording is rechtvaardiging; aan sprakelijkheid verplicht ons tot vergoeding van schade. De ministers zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren der begrooting. De penningmeester is aansprakelijk voor het goed beheer der gelden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
aansprakelijk, verantwoordelijk

26. Aansprakelijk verantwoordelijk.

Verplicht zijn de gevolgen van een daad op zich te nemen.

Men is verantwoordelijk wegens bestuur, men is aansprakelijk wegens bezit. Het doel der verantwoordelijkheid is rechtvaardiging, aansprakelijkheid verplicht tot schadevergoeding.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aansprakelijk, verantwoordelijk

AANSPRAKELIJK, VERANTWOORDELIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 51.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verantwoordelijk
onverantwoordelijk
zie ook:
verantwoordelijk voor

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.173.48.53.

debug info: 0.0022 c