verantwoordelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verantwoordelijk (bn) :
aansprakelijk, schuldig, toerekeningsvatbaar, toerekenbaar, responsabel, rekenplichtig
verantwoordelijk (bn) :
hoog, belangrijk, veeleisend
verantwoordelijk (bn) :
redelijk, verstandig

als synoniem van een ander trefwoord:

redelijk (bn) :
behoorlijk, matig, gemotiveerd, verstandig, zinnig, rechtvaardig, aannemelijk, verantwoordelijk, schappelijk, verstandelijk, humaan, rationeel, civiel, billijk, ordentelijk, passelijk, schikkelijk, raisonnabel
verstandig (bn) :
evenwichtig, bedachtzaam, begaafd, intelligent, slim, nuchter, verantwoordelijk, schrander, oordeelkundig
schuldig (bn) :
aansprakelijk, verantwoordelijk

woordverbanden van ‘verantwoordelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

aansprakelijk:
verantwoordelijk, verbonden, gehouden, vervolgbaar, schuldig
verantwoordelijk:
aansprakelijk

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aansprakelijk, verantwoordelijk

Verplicht om de gevolgen eener daad op zich te nemen, of zich over die daad te verantwoorden. Dit wordt vooral uitgedrukt door verantwoordelijk; men is aansprakelijk, als men om schadevergoeding kan aangesproken worden, als men dus financieel verantwoordelijk is. Het doel van verantwoording is rechtvaardiging; aan sprakelijkheid verplicht ons tot vergoeding van schade. De ministers zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren der begrooting. De penningmeester is aansprakelijk voor het goed beheer der gelden.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

aansprakelijk, verantwoordelijk

Verplicht zijn de gevolgen van een daad op zich te nemen.

Men is verantwoordelijk wegens bestuur, men is aansprakelijk wegens bezit. Het doel der verantwoordelijkheid is rechtvaardiging, aansprakelijkheid verplicht tot schadevergoeding.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 51:

aansprakelijk, verantwoordelijk

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verantwoordelijk
onverantwoordelijk

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c