nuchter

als woordenboektrefwoord:

nuchter:
bn. (-der, -st), niets gegeten of gedronken hebbende; droog, onnozel ; niet beschonken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nuchter (bn) :
bedaard, bekwaam, bezadigd, droog, droogjes, kalm, koel, koeltjes, onaandoenlijk, onbewogen, prozaïsch, realistisch, vlak, zakelijk
nuchter (bn) :
onopgesierd, onopgesmukt, sober, sobertjes
nuchter (bn) :
brandschoon, niet dronken
nuchter (bw) :
op de lege maag

als synoniem van een ander trefwoord:

kalm (bn) :
bedaard, beheerst, berustend, bezadigd, flegmatiek, gematigd, gemodereerd, koel, koelbloedig, nuchter, onaandoenlijk, onbewogen, onverstoorbaar, onverstoord, rustig, sereen, stil, vredig, vreedzaam
bedaard (bn) :
beheerst, bezadigd, bezonnen, gelaten, gelijkmoedig, gerust, gezapig, kalm, kalmpjes, langzaam, nuchter, onbewogen, rustig, waardig, weloverwogen, zachtjes
sober (bn) :
bescheiden, eenvoudig, frugaal, hard, ingetogen, kaal, matig, nuchter, onopgesierd, onopgesmukt, sobertjes, spartaans
verstandig (bn) :
bedachtzaam, begaafd, evenwichtig, intelligent, nuchter, oordeelkundig, schrander, slim, verantwoordelijk
bezadigd (bn) :
bedaard, bezonnen, ernstig, evenwichtig, gematigd, geposeerd, gezapig, kalm, koel, nuchter, rustig, stemmig
koel (bn) :
beheerst, droogjes, kalm, koelbloedig, nuchter, onaandoenlijk, onaangedaan, onbewogen, onderkoeld, rustig
zakelijk (bn) :
bondig, no-nonsense, nuchter, objectief, prozaïsch, reëel
prozaïsch (bn) :
alledaags, droog, nuchter, praktisch, realistisch
realistisch (bn) :
met beide benen op de grond, nuchter, reëel
droog (bn) :
kalm, laconiek, nuchter
evenwichtig (bn) :
nuchter, verstandig
reëel (bn) :
nuchter, zakelijk
present (bn) :
bij, nuchter
koeltjes (bw) :
kalmpjes, nuchter, onbewogen
praktisch (bw) :
nuchter, prozaïsch
droogjes (bw) :
laconiek, nuchter

woordverbanden van ‘nuchter’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nuchter
aangeschoten, beschonken, bezopen, dronken, emotioneel, kachel, lam, zat

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c