nuchter

als woordenboektrefwoord:

nuchter:
bn. (-der, -st), niets gegeten of gedronken hebbende; droog, onnozel ; niet beschonken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nuchter (bn):
bedaard, bekwaam, bezadigd, droog, droogjes, kalm, koel, koeltjes, onaandoenlijk, onbewogen, prozaïsch, realistisch, vlak, zakelijk
nuchter (bn):
onopgesierd, onopgesmukt, sober, sobertjes
nuchter (bn):
brandschoon, niet dronken
nuchter (bw):
op de lege maag

als synoniem van een ander trefwoord:

kalm (bn) :
bedaard, beheerst, berustend, bezadigd, flegmatiek, gematigd, gemodereerd, koel, koelbloedig, nuchter, onaandoenlijk, onbewogen, onverstoorbaar, onverstoord, rustig, sereen, stil, vredig, vreedzaam
bedaard (bn) :
beheerst, bezadigd, bezonnen, gelaten, gelijkmoedig, gerust, gezapig, kalm, kalmpjes, langzaam, nuchter, onbewogen, rustig, waardig, weloverwogen, zachtjes
sober (bn) :
bescheiden, eenvoudig, frugaal, hard, ingetogen, kaal, matig, nuchter, onopgesierd, onopgesmukt, sobertjes, spartaans
verstandig (bn) :
bedachtzaam, begaafd, evenwichtig, intelligent, nuchter, oordeelkundig, schrander, slim, verantwoordelijk
bezadigd (bn) :
bedaard, bezonnen, ernstig, evenwichtig, gematigd, geposeerd, gezapig, kalm, koel, nuchter, rustig, stemmig
koel (bn) :
beheerst, droogjes, kalm, koelbloedig, nuchter, onaandoenlijk, onaangedaan, onbewogen, onderkoeld, rustig
zakelijk (bn) :
bondig, no-nonsense, nuchter, objectief, prozaïsch, reëel
prozaïsch (bn) :
alledaags, droog, nuchter, praktisch, realistisch
realistisch (bn) :
met beide benen op de grond, nuchter, reëel
droog (bn) :
kalm, laconiek, nuchter
evenwichtig (bn) :
nuchter, verstandig
reëel (bn) :
nuchter, zakelijk
present (bn) :
bij, nuchter
praktisch (bw) :
nuchter, prozaïsch
droogjes (bw) :
laconiek, nuchter
koeltjes (zn) :
kalmpjes, nuchter, onbewogen

woordverbanden van ‘nuchter’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nuchter
aangeschoten, beschonken, bezopen, dronken, emotioneel, kachel, lam, zat

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.173.48.53.

debug info: 0.0026 c