realistisch

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

realistisch (bn) :
levensecht, natuurgetrouw, werkelijk, werkelijkheidsgetrouw
realistisch (bn) :
met beide benen op de grond, nuchter, reëel
realistisch (bn) :
prozaïsch

als synoniem van een ander trefwoord:

nuchter (bn) :
bedaard, bekwaam, bezadigd, droog, droogjes, kalm, koel, koeltjes, onaandoenlijk, onbewogen, prozaïsch, realistisch, vlak, zakelijk
prozaïsch (bn) :
alledaags, droog, nuchter, praktisch, realistisch

woordverbanden van ‘realistisch’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

realistisch
idealistisch, onrealistisch

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c