onbewogen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onbewogen (bn):
afgestompt, cool, emotieloos, hard, ijskoud, koel, koelbloedig, koud, meedogenloos, onaangedaan, onberoerd, ongevoelig, onverschillig, strak, wreed
onbewogen (bn):
bedaard, effen, flegmatiek, kalm, onaandoenlijk, ongeroerd, ongestoord, onverstoorbaar, onverstoord, roerloos, rustig, strak, vreedzaam
onbewogen (bn):
onbeweeglijk, onverzettelijk, roerloos, vast
onbewogen (bn):
onverschillig
onbewogen (bn):
bedaard

als synoniem van een ander trefwoord:

meedogenloos (bn) :
barbaars, genadeloos, gewetenloos, hard, hardvochtig, harteloos, keihard, koud, niets ontziend, onbarmhartig, onbewogen, ongenadig, ongevoelig, onmeedogend, onverbiddelijk, onvermurwbaar, spijkerhard, streng, vastberaden, wreed
kalm (bn) :
bedaard, beheerst, berustend, bezadigd, flegmatiek, gematigd, gemodereerd, koel, koelbloedig, nuchter, onaandoenlijk, onbewogen, onverstoorbaar, onverstoord, rustig, sereen, stil, vredig, vreedzaam
rustig (bn) :
bedaard, beheerst, bezadigd, cool, gedeisd, gerust, kalm, kalmpjes, onbewogen, ongestoord, profijtelijk, profijtig, senang, statisch, stil, vredig, vreedzaam
bedaard (bn) :
beheerst, bezadigd, bezonnen, gelaten, gelijkmoedig, gerust, gezapig, kalm, kalmpjes, langzaam, nuchter, onbewogen, rustig, waardig, weloverwogen, zachtjes
nuchter (bn) :
bedaard, bekwaam, bezadigd, droog, droogjes, kalm, koel, koeltjes, onaandoenlijk, onbewogen, prozaïsch, realistisch, vlak, zakelijk
hard (bn) :
hardvochtig, koud, meedogenloos, onbewogen, ongevoelig, onverbiddelijk, ruw, smartelijk, spartaans, streng, wreed
koel (bn) :
beheerst, droogjes, kalm, koelbloedig, nuchter, onaandoenlijk, onaangedaan, onbewogen, onderkoeld, rustig
flegmatiek (bn) :
kalm, koel, koud, onaandoenlijk, onbewogen, ongevoelig, onverschillig, onverstoorbaar, stoïcijns
ongestoord (bn) :
kalm, onafgebroken, onbelemmerd, onbewogen, ongehinderd, onverstoord, rustig, vredig
gelaten (bn) :
bedaard, beheerst, berustend, kalm, lijdelijk, lijdzaam, onbewogen, rustig
koud (bn) :
harteloos, onaangedaan, onbewogen, onverschillig, onvriendelijk
roerloos (bn) :
bewegingloos, onbeweeglijk, onbewogen, stokstijf
vlak (bn) :
koel, onaangedaan, onbewogen, uitdrukkingsloos
uitgestreken (bn) :
effen, onbewogen, schijnheilig, strak
dor (bn) :
droog, onbewogen, saai, vervelend
effen (bn) :
koel, onaangedaan, onbewogen
onberoerd (bn) :
onaangedaan, onbewogen
neutraal (bn) :
effen, onbewogen
strak (bn) :
onbewogen
koeltjes (zn) :
kalmpjes, nuchter, onbewogen
stalen (ww) :
onbewogen, onbuigzaam, onvermoeid

woordverbanden van ‘onbewogen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbewogen
bewogen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.206.194.134.

debug info: 0.0024 c