onbewogen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onbewogen (bn) :
afgestompt, cool, emotieloos, hard, ijskoud, koel, koelbloedig, koud, meedogenloos, onaangedaan, onberoerd, ongevoelig, onverschillig, strak, wreed
onbewogen (bn) :
bedaard, effen, flegmatiek, kalm, onaandoenlijk, ongeroerd, ongestoord, onverstoorbaar, onverstoord, roerloos, rustig, strak, vreedzaam
onbewogen (bn) :
onbeweeglijk, onverzettelijk, roerloos, vast
onbewogen (bn) :
onverschillig
onbewogen (bn) :
bedaard

als synoniem van een ander trefwoord:

meedogenloos (bn) :
barbaars, genadeloos, gewetenloos, hard, hardvochtig, harteloos, keihard, koud, niets ontziend, onbarmhartig, onbewogen, ongenadig, ongevoelig, onmeedogend, onverbiddelijk, onvermurwbaar, spijkerhard, streng, vastberaden, wreed
kalm (bn) :
bedaard, beheerst, berustend, bezadigd, flegmatiek, gematigd, gemodereerd, koel, koelbloedig, nuchter, onaandoenlijk, onbewogen, onverstoorbaar, onverstoord, rustig, sereen, stil, vredig, vreedzaam
rustig (bn) :
bedaard, beheerst, bezadigd, cool, gedeisd, gerust, kalm, kalmpjes, onbewogen, ongestoord, profijtelijk, profijtig, senang, statisch, stil, vredig, vreedzaam
bedaard (bn) :
beheerst, bezadigd, bezonnen, gelaten, gelijkmoedig, gerust, gezapig, kalm, kalmpjes, langzaam, nuchter, onbewogen, rustig, waardig, weloverwogen, zachtjes
nuchter (bn) :
bedaard, bekwaam, bezadigd, droog, droogjes, kalm, koel, koeltjes, onaandoenlijk, onbewogen, prozaïsch, realistisch, vlak, zakelijk
hard (bn) :
hardvochtig, koud, meedogenloos, onbewogen, ongevoelig, onverbiddelijk, ruw, smartelijk, spartaans, streng, wreed
koel (bn) :
beheerst, droogjes, kalm, koelbloedig, nuchter, onaandoenlijk, onaangedaan, onbewogen, onderkoeld, rustig
flegmatiek (bn) :
kalm, koel, koud, onaandoenlijk, onbewogen, ongevoelig, onverschillig, onverstoorbaar, stoïcijns
ongestoord (bn) :
kalm, onafgebroken, onbelemmerd, onbewogen, ongehinderd, onverstoord, rustig, vredig
gelaten (bn) :
bedaard, beheerst, berustend, kalm, lijdelijk, lijdzaam, onbewogen, rustig
koud (bn) :
harteloos, onaangedaan, onbewogen, onverschillig, onvriendelijk
roerloos (bn) :
bewegingloos, onbeweeglijk, onbewogen, stokstijf
vlak (bn) :
koel, onaangedaan, onbewogen, uitdrukkingsloos
uitgestreken (bn) :
effen, onbewogen, schijnheilig, strak
stalen (bn) :
onbewogen, onbuigzaam, onvermoeid
dor (bn) :
droog, onbewogen, saai, vervelend
effen (bn) :
koel, onaangedaan, onbewogen
onberoerd (bn) :
onaangedaan, onbewogen
neutraal (bn) :
effen, onbewogen
strak (bn) :
onbewogen
koeltjes (bw) :
kalmpjes, nuchter, onbewogen

woordverbanden van ‘onbewogen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbewogen
bewogen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c