dor

als woordenboektrefwoord:

dor:
bn. (-der, -st), onvruchtbaar; uitgedroogd; schraal.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dor (bn):
dood, droog, onvruchtbaar, schraal, uitgedroogd, verdroogd, verschrompeld
dor (bn):
droog, onbewogen, saai, vervelend
dor (bn):
afgezaagd, nietszeggend
dor (bn):
aride, schraal, verdord

als synoniem van een ander trefwoord:

saai (bn) :
afstompend, alledaags, doods, doorsnee, dor, droog, druilerig, duf, eentonig, geestdodend, geesteloos, kleurloos, langdradig, lijzig, maf, mat, monotoon, oninteressant, onverteerbaar, slaapverwekkend, taai, trutterig, vervelend, zerp
vervelend (bn) :
afstompend, dor, duf, geestdodend, kleurloos, langdradig, oninteressant, onverteerbaar, rekkerig, saai, taai, vermoeiend, zerp
mager (bn) :
dor, gering, magertjes, onbeduidend, onvruchtbaar, pover, schraal, schraaltjes, sobertjes
kaal (bn) :
bloot, dor, glad, naakt, onbegroeid, onbehaard, ontbladerd, schraal
droog (bn) :
dor, kurkdroog, schraal, spakerig, verdord, verschrompeld, zoor
schraal (bn) :
dor, droog, dun, iel, kwarrig, onvruchtbaar
schriel (bn) :
dor, kaal, onvruchtbaar
steriel (bn) :
dor, onvruchtbaar
onvruchtbaar (bn) :
bar, dor, schraal
dood (bn) :
dor, verdord

woordverbanden van ‘dor’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bar, dor, onvruchtbaar, schraal, woest

Bar — dor — onvruchtbaar — schraal — woest. Weinig of niets voortbrengend. Bar, dat de dubbele beteekenis heeft van naakt, bloot, en van koud, duidt aan dat ergens niets groeit, of dat er niets kan groeien, dat het er kaal is. Eene barre rots. Het barre Noorden. Dor ziet alleen op gebrek aan vocht, aan levenssappen. Eene dorre vlakte. Schraal geeft alleen een gemis aan voedende bestanddeelen te kennen, doch sluit geene totale onvruchtbaarheid in. Een schrale grond is dus beter dan een barre of dorre. Woest duidt aan, dat eene plaats de kenteekenen draagt, dat er de zorgende hand van den mensch ontbreekt, dat zij nog in haar natuurstaat verkeert. Een woest oord. De aarde was woest en ledig. Onvruchtbaar heeft de algemeene beteekenis met de bepaalde bijgedachte, dat aan den grond het vermogen om voort te brengen ontbreekt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bar, dor, schraal, woest, onvruchtbaar, onbebouwd

BAR, DOR, SCHRAAL, WOEST, ONVRUCHTBAAR, ONBEBOUWD

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 201.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

dor
boeiend, fascinerend, interessant, nat, spannend, speels

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.15.142.

debug info: 0.0022 c