dor

als woordenboektrefwoord:

dor:
bn. (-der, -st), onvruchtbaar; uitgedroogd; schraal.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dor (bn) :
onvruchtbaar, schraal, droog, dood, verdroogd, verschrompeld, uitgedroogd
dor (bn) :
onbewogen, droog, saai, vervelend
dor (bn) :
afgezaagd, nietszeggend
dor (bn) :
schraal, verdord, aride

als synoniem van een ander trefwoord:

saai (bn) :
maf, langdradig, taai, druilerig, slaapverwekkend, mat, droog, eentonig, kleurloos, vervelend, doods, geestdodend, doorsnee, alledaags, duf, monotoon, dor, lijzig, trutterig, onverteerbaar, oninteressant, geesteloos, afstompend, zerp
vervelend (bn) :
langdradig, taai, kleurloos, vermoeiend, saai, geestdodend, duf, dor, onverteerbaar, oninteressant, afstompend, rekkerig, zerp
mager (bn) :
onvruchtbaar, schraal, magertjes, onbeduidend, gering, sobertjes, dor, pover, schraaltjes
kaal (bn) :
naakt, glad, schraal, bloot, onbehaard, dor, ontbladerd, onbegroeid
droog (bn) :
kurkdroog, schraal, dor, verdord, verschrompeld, spakerig, zoor
schraal (bn) :
onvruchtbaar, dun, droog, iel, dor, kwarrig
schriel (bn) :
onvruchtbaar, kaal, dor
steriel (bn) :
onvruchtbaar, dor
onvruchtbaar (bn) :
bar, schraal, dor
dood (bn) :
dor, verdord

woordverbanden van ‘dor’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Weinig of niets voortbrengend. Bar, dat de dubbele beteekenis heeft van naakt, bloot, en van koud, duidt aan dat ergens niets groeit, of dat er niets kan groeien, dat het er kaal is. Eene barre rots. Het barre Noorden. Dor ziet alleen op gebrek aan vocht, aan levenssappen. Eene dorre vlakte. Schraal geeft alleen een gemis aan voedende bestanddeelen te kennen, doch sluit geene totale onvruchtbaarheid in. Een schrale grond is dus beter dan een barre of dorre. Woest duidt aan, dat eene plaats de kenteekenen draagt, dat er de zorgende hand van den mensch ontbreekt, dat zij nog in haar natuurstaat verkeert. Een woest oord. De aarde was woest en ledig. Onvruchtbaar heeft de algemeene beteekenis met de bepaalde bijgedachte, dat aan den grond het vermogen om voort te brengen ontbreekt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 201:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

dor
boeiend, fascinerend, interessant, nat, spannend, speels

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c