doorsnee

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

saai (bn) :
maf, langdradig, taai, druilerig, slaapverwekkend, mat, droog, eentonig, kleurloos, vervelend, doods, geestdodend, doorsnee, alledaags, duf, monotoon, dor, lijzig, trutterig, onverteerbaar, oninteressant, geesteloos, afstompend, zerp
gewoon (bn) :
eenvoudig, simpel, gemeen, regelmatig, gemiddeld, gebruikelijk, vast, middelmatig, normaal, algemeen, doorsnee, ordinair, alledaags, gangbaar
normaal (bn) :
regelmatig, gemiddeld, gebruikelijk, gewoonlijk, gewoon, normaliter, doorgaans, standaard, in orde, doorsnee, gangbaar, in de regel
gemiddeld (bn) :
middelbaar, gewoon, middelmatig, normaal, doorsnee, modaal, doorsnee-
alledaags (av) :
doodgewoon, onopvallend, gewoon, algemeen, doorsnee, onbeduidend, ordinair, banaal, triviaal, prozaïsch

woordverbanden van ‘doorsnee’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

doorsnee
abnormaal, bijzonder, buitengewoon, buitensporig, curieus, extreem, gek, hoogst, merkwaardig, ongewoon, pathologisch, raar, typisch, uitzonderlijk, vreemd, wonderlijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c