gemiddeld

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gemiddeld (bn) :
doorsnee, doorsnee-, gewoon, middelbaar, middelmatig, modaal, normaal
gemiddeld (bw) :
door de bank, meestal, ongeveer

als synoniem van een ander trefwoord:

gewoon (bn) :
algemeen, alledaags, doorsnee, eenvoudig, gangbaar, gebruikelijk, gemeen, gemiddeld, middelmatig, normaal, ordinair, regelmatig, simpel, vast
normaal (bn) :
doorsnee, doorgaans, gangbaar, gebruikelijk, gemiddeld, gewoon, gewoonlijk, in de regel, in orde, normaliter, regelmatig, standaard
middelbaar (bn) :
doorsnee-, gemiddeld, middel-, midden-, modaal
middelmatig (bn) :
gemiddeld

woordverbanden van ‘gemiddeld’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c