doorgaans

als woordenboektrefwoord:

doorgaans:
bw. gewoonlijk, meestal.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doorgaans (bw) :
gewoonlijk, in de regel, meestal, normaal, normaliter

als synoniem van een ander trefwoord:

normaal (bn) :
doorsnee, doorgaans, gangbaar, gebruikelijk, gemiddeld, gewoon, gewoonlijk, in de regel, in orde, normaliter, regelmatig, standaard
meestal (bw) :
dikwijls, doorgaans, gewoonlijk, in de regel, in het algemeen, meest, meestentijds, over het algemeen, veeltijds, veelal
gewoonlijk (bw) :
door de bank, doorgaans, gebruikelijk, gemeenlijk, in de regel, in het algemeen, meestal, normaal, normaliter, veelal
veelal (bw) :
doorgaans, in de regel, meestal, meestentijds, veeltijds
normaliter (bw) :
doorgaans, gewoonlijk, normaal gesproken

woordverbanden van ‘doorgaans’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

doorgaans, gewoonlijk, meestal

Van iets, dat in de meeste gevallen pleegt te geschieden, gebruikt men doorgaans. Gewoonlijk wijst op eene gewoonte der menschen; zegt men dus dat, iets gewoonlijk zoo gedaan wordt, dan wil men hiermede zeggen dat de meeste menschen zoo doen. Meestal geeft te kennen dat er zelden van de gewoonte wordt afgeweken, dat iets dus bijna altijd geschiedt.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

doorgaans, gewoonlijk, meestal

Wat bijna zonder uitzondering gebeurt.

Doorgaans zegt, dat iets doorgaande, bijna altijd plaats heeft, dus zonder veel uitzonderingen. Wij logeeren doorgaans iederen zomer in Baarn.

Gewoonlijk is sterker; het wijst op een gewoonte, een regelmaat, waarop zoo goed als geen uitzonderingen bestaan. Gewoonlijk ben ik 's avonds tusschen 7 en 8 het best te spreken.

Meestal is het zwakst. Het wil zeggen: in de meeste gevallen en onderstelt dus wel een regel, maar voegt de gedachte er bij, dat er nog wel eens uitzonderingen voorkomen. Hij komt meestal te laat op school. (Gewoonlijk is sterker!)

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 97:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

doorgaans
soms, weleens

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c