soms

als woordenboektrefwoord:

soms:
bw. nu en dan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

soms (bw) :
bij toeval, bij gelegenheid, wel eens, nu en dan, zo nu en dan, af en toe, weleens, bijgeval, bijwijlen, somtijds, somwijlen
soms (bw) :
ook, toevallig, wellicht, misschien, toevalligerwijs, toevalligerwijze

als synoniem van een ander trefwoord:

af en toe (bw) :
bij gelegenheid, soms, zo nu en dan, van tijd tot tijd, incidenteel, sporadisch, bij wijlen, occasioneel, bij tijd en wijle, een enkele maal, een enkele keer, bij tussenpozen, somtijds
misschien (bw) :
toevallig, wellicht, soms, mogelijk, mogelijkerwijs
wellicht (bw) :
soms, mogelijk, misschien, mogelijkerwijs
toevallig (bw) :
soms, misschien, bijgeval, occasioneel
bijwijlen (bw) :
soms
ook (bw) :
soms

woordverbanden van ‘soms’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De zinnen, door deze bijwoorden van voorstellingswijze bepaald, geven te kennen, dat iets zou kunnen geschieden. Soms en altemet komen alleen voor in onderstellende, vragende of twijfelende zinnen en dienen dan ter versterking van de onzekerheid. Het verschil bestaat hierin, dat soms het algemeen gebruikelijke woord is, terwijl altemet bijna uitsluitend in gemeenzame taal gebruikt wordt. Misschien drukt het onzekere van het geschieden uit, terwijl wellicht en bij verkorting licht, te kennen geeft, dat het wel zou kunnen gebeuren, maar dat het niet zeker is; mogelijk stelt meer op den voorgrond, dat er veel kans is dat iets geschiedt. Heb je soms een postzegel voor me? Kun je me altemet, ook zeggen, waar hij woont? Misschien doet hij het wel, maar zeker is het niet. Het valt u wellicht moeilijk, mij daarop te antwoorden. Mogelijk komt hij nog wel; ik zou den moed niet opgeven.

Bijwoorden van tijd, die te kennen geven, dat iets van tijd tot tijd, nu en dan, eene enkele maal geschiedt. Het verschil bestaat vooral in het gebruik. Soms is het gewone woord, somtijds is iets deftiger, somwijlen wordt zelden gehoord en altemet is bijna geheel tot de gemeenzame spreektaal beperkt. Soms ziet men wel eens, dat zulke lui het ver brengen. Ieder heeft altemet wel eens wat verkeerds gedaan. Somtijds gebeurde het, dat niemand zich om hen bekommerde. Men ziet somwijlen, dat de domste menschen de hardste schreeuwers zijn.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

soms
doorgaans, gewoonlijk, meestal, veelal

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c