af en toe

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

af en toe (bw):
bij gelegenheid, bij tijd en wijle, bij tussenpozen, bij wijlen, een enkele keer, een enkele maal, incidenteel, occasioneel, soms, somtijds, sporadisch, van tijd tot tijd, zo nu en dan

als synoniem van een ander trefwoord:

sporadisch (bn) :
af en toe, incidenteel, schaars, weinig, zelden, zeldzaam
soms (bw) :
af en toe, bij gelegenheid, bij toeval, bijgeval, bijwijlen, nu en dan, somtijds, somwijlen, wel eens, weleens, zo nu en dan
incidenteel (bw) :
af en toe, bij tijden, een enkele keer, nu en dan, sporadisch, zo nu en dan

woordverbanden van ‘af en toe’ grafisch weergegeven

zie ook:
af, en, toe

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c