af en toe

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

af en toe (bw) :
bij gelegenheid, soms, zo nu en dan, van tijd tot tijd, incidenteel, sporadisch, bij wijlen, occasioneel, bij tijd en wijle, een enkele maal, een enkele keer, bij tussenpozen, somtijds

als synoniem van een ander trefwoord:

sporadisch (bn) :
schaars, zelden, zeldzaam, weinig, af en toe, incidenteel
soms (bw) :
bij toeval, bij gelegenheid, wel eens, nu en dan, zo nu en dan, af en toe, weleens, bijgeval, bijwijlen, somtijds, somwijlen
incidenteel (bw) :
nu en dan, zo nu en dan, af en toe, sporadisch, een enkele keer, bij tijden

woordverbanden van ‘af en toe’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c