incidenteel

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

incidenteel (bn) :
ondergeschikt, bijkomstig
incidenteel (bw) :
nu en dan, zo nu en dan, af en toe, sporadisch, een enkele keer, bij tijden

als synoniem van een ander trefwoord:

bijkomstig (bn) :
onbelangrijk, toevallig, ondergeschikt, bijkomend, bijbehorend, incidenteel, accessoir, neven-
bijkomend (bn) :
bijpassend, incidenteel, accessoir, accidenteel, toegevoegd, bijgevoegd, begeleidend
sporadisch (bn) :
schaars, zelden, zeldzaam, weinig, af en toe, incidenteel
af en toe (bw) :
bij gelegenheid, soms, zo nu en dan, van tijd tot tijd, incidenteel, sporadisch, bij wijlen, occasioneel, bij tijd en wijle, een enkele maal, een enkele keer, bij tussenpozen, somtijds

woordverbanden van ‘incidenteel’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c