weinig

als woordenboektrefwoord:

weinig:
telw. niet veel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

weinig (bn) :
schaars, minst, spaarzaam, gering, karig, luttel, poco
weinig (bw) :
zelden, niet vaak, nauwelijks, spaarzaam, infrequent
weinig (bw) :
min, minder
weinig (zn) :
haar, beetje

als synoniem van een ander trefwoord:

karig (bn) :
matig, armoedig, schraal, gierig, weinig, zuinig, krap, spaarzaam, krenterig, sober, sobertjes, schriel, pover, stiefmoederlijk, parcimonieus
sporadisch (bn) :
schaars, zelden, zeldzaam, weinig, af en toe, incidenteel
krap (bn) :
schaars, schraal, weinig, karig
gering (bn) :
weinig
tikje (bw) :
kleinigheid, beetje, weinig, vleugje, tikkeltje, ietsje, tikkie, pikkie, pietsie
zelden (bw) :
weinig, bijna nooit, niet vaak, sporadisch, hoogstzelden
amper (bw) :
koud, nog maar net, weinig, nauwelijks, ternauwernood
min (bw) :
weinig, onvoldoende, laag, minder, gering
spaarzaam (bw) :
schaars, zelden, weinig
minder (bw) :
weinig, niet zo
beetje (zn) :
iets, weinig, wat, tikje, enigszins, tikkeltje, ietwat, ietsepietsie, ietsepietsje, pietsie
beetje (zn) :
weinig, snufje, vleugje, snuifje, schijntje, ietsje, luttel, pietsje, weinigje
haar (zn) :
haartje, weinig, niets, fractie

woordverbanden van ‘weinig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

gering, klein, weinig, nietig

Klein let hierbij vooral op de afmetingen; gering op de waarde, 't aanzien of 't belang; weinig op de hoeveelheid, terwijl nietig beteekent: zoo klein, dat het bijna niet opgemerkt wordt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 336:

weinig, beetje

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

weinig
aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, bende, boel, dikwijls, ettelijke, hoop, kapitaal, massa, respectabel, stoot, tig, vaak, veel, veelvuldig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c