weinig

als woordenboektrefwoord:

weinig:
telw. niet veel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

weinig (bn):
gering, karig, luttel, minst, poco, schaars, spaarzaam
weinig (bw):
infrequent, nauwelijks, niet vaak, spaarzaam, zelden
weinig (bw):
min, minder
weinig (zn):
beetje, haar

als synoniem van een ander trefwoord:

karig (bn) :
armoedig, gierig, krap, krenterig, matig, parcimonieus, pover, schraal, schriel, sober, sobertjes, spaarzaam, stiefmoederlijk, weinig, zuinig
sporadisch (bn) :
af en toe, incidenteel, schaars, weinig, zelden, zeldzaam
krap (bn) :
karig, schaars, schraal, weinig
gering (bn) :
weinig
tikje (bw) :
beetje, ietsje, kleinigheid, pietsie, pikkie, tikkeltje, tikkie, vleugje, weinig
zelden (bw) :
bijna nooit, hoogstzelden, niet vaak, sporadisch, weinig
amper (bw) :
koud, nauwelijks, nog maar net, ternauwernood, weinig
min (bw) :
gering, laag, minder, onvoldoende, weinig
spaarzaam (bw) :
schaars, weinig, zelden
minder (bw) :
niet zo, weinig
beetje (zn) :
enigszins, iets, ietsepietsie, ietsepietsje, ietwat, pietsie, tikje, tikkeltje, wat, weinig
beetje (zn) :
ietsje, luttel, pietsje, schijntje, snufje, snuifje, vleugje, weinig, weinigje
haar (zn) :
fractie, haartje, niets, weinig

woordverbanden van ‘weinig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
gering, klein, weinig, nietig

227. Gedag — klein — weinig — nietig. Geen aanzienlijke grootte hebbende.

Klein let hierbij vooral op de afmetingen; gering op de waarde, 't aanzien of 't belang; weinig op de hoeveelheid, terwijl nietig beteekent: zoo klein, dat het bijna niet opgemerkt wordt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
weinig, beetje

WEINIG, BEETJE

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 336.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

weinig
aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, bende, boel, dikwijls, ettelijke, hoop, kapitaal, massa, respectabel, stoot, tig, vaak, veel, veelvuldig
zie ook:
een weinig, weinig geleden, weinig voorkomend

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.235.62.151.

debug info: 0.0021 c