weinig

als woordenboektrefwoord:

weinig:
telw. niet veel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

weinig (bn) :
gering, karig, luttel, minst, poco, schaars, spaarzaam
weinig (bw) :
infrequent, nauwelijks, niet vaak, spaarzaam, zelden
weinig (bw) :
min, minder
weinig (zn) :
beetje, haar

als synoniem van een ander trefwoord:

karig (bn) :
armoedig, gierig, krap, krenterig, matig, parcimonieus, pover, schraal, schriel, sober, sobertjes, spaarzaam, stiefmoederlijk, weinig, zuinig
sporadisch (bn) :
af en toe, incidenteel, schaars, weinig, zelden, zeldzaam
krap (bn) :
karig, schaars, schraal, weinig
gering (bn) :
weinig
tikje (bw) :
beetje, ietsje, kleinigheid, pietsie, pikkie, tikkeltje, tikkie, vleugje, weinig
zelden (bw) :
bijna nooit, hoogstzelden, niet vaak, sporadisch, weinig
amper (bw) :
koud, nauwelijks, nog maar net, ternauwernood, weinig
min (bw) :
gering, laag, minder, onvoldoende, weinig
spaarzaam (bw) :
schaars, weinig, zelden
minder (bw) :
niet zo, weinig
beetje (zn) :
enigszins, iets, ietsepietsie, ietsepietsje, ietwat, pietsie, tikje, tikkeltje, wat, weinig
beetje (zn) :
ietsje, luttel, pietsje, schijntje, snufje, snuifje, vleugje, weinig, weinigje
haar (zn) :
fractie, haartje, niets, weinig

woordverbanden van ‘weinig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

gering, klein, weinig, nietig

Klein let hierbij vooral op de afmetingen; gering op de waarde, 't aanzien of 't belang; weinig op de hoeveelheid, terwijl nietig beteekent: zoo klein, dat het bijna niet opgemerkt wordt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 336:

weinig, beetje

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

weinig
aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, bende, boel, dikwijls, ettelijke, hoop, kapitaal, massa, respectabel, stoot, tig, vaak, veel, veelvuldig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c