wat

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wat (bw) :
een beetje, een ietsje, een weinig, enige, ettelijke, een paar
wat (bw) :
een beetje, enigszins, enigermate, ietwat
wat (bw) :
iets
wat (vnw) :
dat, dewelke, hetgeen, hetwelk, welk, welke

als synoniem van een ander trefwoord:

enig (bn) :
een beetje, wat, zeker
iets (bw) :
een beetje, een ietsje, een tikje, een tikkeltje, een weinig, enigermate, enigszins, iet, ietwat, lichtelijk, wat
ietwat (bw) :
een beetje, een ietsje, een tikje, een tikkeltje, een weinig, enigermate, enigszins, wat
enigszins (bw) :
een weinig, enigermate, halvelings, iets, ietwat, lichtelijk, tamelijk, wat
die (vnw) :
dewelke, hetwelk, wat, welke, wie
hetgeen (vnw) :
datgene wat, wat
enige (telw) :
een paar, enkele, ettelijke, sommige, wat, weinige
enkele (telw) :
een paar, enige, sommige, wat, weinige
beetje (zn) :
enigszins, iets, ietsepietsie, ietsepietsje, ietwat, pietsie, tikje, tikkeltje, wat, weinig

woordverbanden van ‘wat’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 27:

wat, dat, dit, wie, die, deze

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

wat
goed

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c