wat

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wat (bw):
een beetje, een ietsje, een weinig, enige, ettelijke, een paar
wat (bw):
een beetje, enigszins, enigermate, ietwat
wat (bw):
iets
wat (vnw):
dat, dewelke, hetgeen, hetwelk, welk, welke

als synoniem van een ander trefwoord:

enig (bn) :
een beetje, wat, zeker
iets (bw) :
een beetje, een ietsje, een tikje, een tikkeltje, een weinig, enigermate, enigszins, iet, ietwat, lichtelijk, wat
ietwat (bw) :
een beetje, een ietsje, een tikje, een tikkeltje, een weinig, enigermate, enigszins, wat
enigszins (bw) :
een weinig, enigermate, halvelings, iets, ietwat, lichtelijk, tamelijk, wat
beetje (zn) :
enigszins, iets, ietsepietsie, ietsepietsje, ietwat, pietsie, tikje, tikkeltje, wat, weinig
die (zn) :
dewelke, hetwelk, wat, welke, wie
enige (telw) :
een paar, enkele, ettelijke, sommige, wat, weinige
enkele (telw) :
een paar, enige, sommige, wat, weinige
hetgeen (vnw) :
datgene wat, wat

woordverbanden van ‘wat’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
wat, dat, dit, wie, die, deze

WAT, DAT, DIT, WIE, DIE, DEZE

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 27.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

wat
goed
zie ook:
datgene wat, en wat dies meer zij, heel wat, stuk of wat, wat .. aangaat, wat betreft, wat dit betreft

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c