enkele

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

enkele (telw) :
enige, sommige, wat, weinige, een paar

als synoniem van een ander trefwoord:

enige (telw) :
sommige, enkele, wat, ettelijke, weinige, een paar
ettelijke (telw) :
enige, enkele
koppel (zn) :
enige, enkele
paar (zn) :
enige, enkele

woordverbanden van ‘enkele’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Telwoorden om eene onbepaalde hoeveelheid wezens of dingen eener zelfde soort aan te duiden. Bij enkele is dit aantal zeer gering, bij eenige gering, bij verscheiden tamelijk groot. Ettelijke, sommige, menig houden tusschen eenige en verscheidene het midden. Menig wordt alleen in het enkelvoud gebruikt, en blijft veelal onverbogen. Menigeen. Menigmaal. Ik heb daar menig genoegelijken dag doorgebracht.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

enkele
vele

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c