enkele

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

enkele (telw):
een paar, enige, sommige, wat, weinige

als synoniem van een ander trefwoord:

enige (telw) :
een paar, enkele, ettelijke, sommige, wat, weinige
ettelijke (telw) :
enige, enkele
koppel (zn) :
enige, enkele
paar (zn) :
enige, enkele

woordverbanden van ‘enkele’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
enige, enkele, ettelijke, menig, sommige, verscheidene

Eenige — enkele — ettelijke — menig — sommige — verscheidene. Telwoorden om eene onbepaalde hoeveelheid wezens of dingen eener zelfde soort aan te duiden. Bij enkele is dit aantal zeer gering, bij eenige gering, bij verscheiden tamelijk groot. Ettelijke, sommige, menig houden tusschen eenige en verscheidene het midden. Menig wordt alleen in het enkelvoud gebruikt, en blijft veelal onverbogen. Menigeen. Menigmaal. Ik heb daar menig genoegelijken dag doorgebracht.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

enkele
vele
zie ook:
een enkele keer, een enkele maal

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c