menig

als woordenboektrefwoord:

menig:
telw. verscheidene.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ettelijke (telw) :
enige, vele, menig

woordverbanden van ‘menig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Telwoorden om eene onbepaalde hoeveelheid wezens of dingen eener zelfde soort aan te duiden. Bij enkele is dit aantal zeer gering, bij eenige gering, bij verscheiden tamelijk groot. Ettelijke, sommige, menig houden tusschen eenige en verscheidene het midden. Menig wordt alleen in het enkelvoud gebruikt, en blijft veelal onverbogen. Menigeen. Menigmaal. Ik heb daar menig genoegelijken dag doorgebracht.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c