ruim

als woordenboektrefwoord:

ruim:
bn. bw. (-er, -st), uitgestrekt, wijd ; vrij.
ruim:
o. (-en), binnenste diepte v. e. schip ; inwendige van een kerk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ruim (bn):
breed, gespatieerd, groot, luchtig, open, riant, royaal, uitgebreid, uitgestrekt, veelomvattend, vrij, wijd
ruim (bn):
gul, mild, onbekrompen, overvloedig, rijkelijk, royaal
ruim (bw):
aanzienlijk, ampel, overvloedig, rijk, rijkelijk
ruim (zn):
al, heelal, hemelruim, hemelruimte, kosmos, macrokosmos, schepping, universum, wereldruim, wereldruimte
ruim (zn):
bergplaats, laadruim, onderruim, onderschip, ruimte, scheepsruim

als synoniem van een ander trefwoord:

overvloedig (bn) :
abondant, ampel, bij de vleet, copieus, exuberant, gul, in overvloed, luxueus, mild, onbekrompen, overdadig, plenty, rijk, rijkelijk, royaal, ruim, ruimschoots, treffelijk, uitvoerig, veel, volop, weelderig
uitgebreid (bn) :
ampel, breed, breedvoerig, diepgaand, extensief, grondig, groot, langdurig, omstandig, omvangrijk, royaal, ruim, talrijk, uitgestrekt, uitvoerig, veelomvattend, veelzijdig, wijd, wijdlopig
aanzienlijk (bn) :
aanmerkelijk, aardig, beduidend, belangrijk, considerabel, enorm, flink, groot, hoog, merkbaar, merkelijk, noemenswaard, omvangrijk, opmerkelijk, reusachtig, ruim, veel
rijkelijk (bn) :
abondant, copieus, exuberant, flink, in overvloed, kwistig, overvloedig, rijk, royaal, ruim, ruimschoots, te over, vet, welig
vol (bn) :
absoluut, bol, compleet, dik, geheel, maximaal, opgezet, opperst, rond, ruim, ten volle, uiterst, volkomen, volledig, zuiver
mild (bn) :
genereus, goedgeefs, gul, kwistig, liberaal, milddadig, overvloedig, rijkelijk, royaal, ruim, vrijgevig
weids (bn) :
breed, grandioos, groots, hoogdravend, luisterrijk, monumentaal, pompeus, pronkziek, ruim, weelderig
rijk (bn) :
overdadig, overvloedig, overvloeiend, rijkelijk, ruim, ruim bedeeld, veelzijdig, vet, weelderig
groot (bn) :
aanzienlijk, dik, flink, fors, hoog, lang, omvangrijk, ontzaglijk, ruim, stevig, veel, wijd
breed (bn) :
ampel, overvloedig, royaal, ruim, ruimschoots, uitvoerig, veelomvattend, wijdlopig
open (bn) :
gapend, leegstaand, los, onbedekt, onbeschut, ongedekt, ontzegeld, openstaand, ruim
veelomvattend (bn) :
breed, diep, omvangrijk, ruim, uitgebreid, veelzijdig, verreikend
royaal (bn) :
flink, groot, kolossaal, onbekrompen, riant, ruim
onbekrompen (bn) :
gul, kwistig, overvloedig, royaal, ruim, scheutig
ampel (bn) :
breed, breedvoerig, omstandig, royaal, ruim
uitgestrekt (bn) :
groot, omvangrijk, ruim, uitgebreid, wijd
algemeen (bn) :
globaal, ruim, vaag
wijd (bn) :
breed, groot, ruim
riant (bn) :
royaal, ruim
glansrijk (bn) :
ruim
hol (bn) :
ruim
dik (bw) :
ruim, ruimschoots, volkomen
goed (bw) :
dik, meer dan, ruim
bergplaats (zn) :
berghok, berging, bergruimte, hok, loods, plaats, ruim, schuur, schuurtje, stalling
bergruimte (zn) :
berging, bergplaats, loods, pakhuisruimte, plaats, ruim, schuur, stalling
ruimte (zn) :
gelegenheid, hal, lokaliteit, ruim, vertrek

woordverbanden van ‘ruim’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
breed, onbekrompen, ruim, wijd

Breed — onbekrompen — ruim — wijd. Ruim en wijd duiden eene ruimte aan, waarin men zich goed roeren, gemakkelijk bewegen kan in alle richtingen; zij zeggen positief hetzelfde, wat onbekrompen negatief uitdrukt. Breed daarentegen geeft alleen ruimte te kennen ten opzichte van één der drie wiskunstige afmetingen. Eene ruime kamer; de wijde wereld; eene breede straat. Onbekrompen wordt veelal figuurlijk gebruikt in den zin van niet beperkt, niet kleingeestig. Eene onbekrompen denkwijze, een onbekrompen geest. Uit de beteekenis van niet beperkt ontwikkelde zich die van overvloedig: een onbekrompen disch, onbekrompen kunnen leven; verder die van vrijgevig, mild: een onbekrompen gastheer. Figuurlijk worden ruim en breed onder andere gebezigd in den zin van gegoed: het niet breed hebben, het niet ruim hebben; breed en wijd in dien van uitvoerig: alles lang en breed vertellen, iets wijd en breed uitmeten; ruim in dien van onbelemmerd: de handen ruim hebben; breed in dien van groot: eene breede lijst van misslagen, en van grof: er met de breede bijl op inhakken (roekeloos met iets omgaan of hard of grof te werk gaan).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
breed, ruim, wijd

50. Breed — ruim — wijd.

Het tegengestelde van bekrompen.

Ruim wil zeggen, dat men zich naar alle zijden gemakkelijk kan bewegen, terwijl breed dit alleen van één afmeting zegt. Een breede gang, een ruime kamer.

Wijd geeft hetzelfde als breed aan, maar heeft de bijbeteekenis, dat er veel of zelfs te veel plaats is voor een of ander voorwerp: een wijde mouw, den havenmond verwijden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
ijdel, ledig, ruim, wijd, ver, afgelegen, ongelegen, afhandig

IJDEL, LEDIG, RUIM, WIJD, VER, AFGELEGEN, ONGELEGEN, AFHANDIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 333.

in hedendaagse spelling:
ruim, breed, wijd, onbekrompen

RUIM, BREED, WIJD, ONBEKROMPEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 138.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ruim
amper, bekrompen, beperkt, eng, krap, nauw, nauwelijks, strak, ternauwernood
zie ook:
ruim bedeeld

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.239.167.74.

debug info: 0.0027 c