ternauwernood

als woordenboektrefwoord:

ternauwernood:
bw. nauwelijks.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ternauwernood (bw) :
op het kantje af, op het nippertje
ternauwernood (bw) :
amper, nauwelijks

als synoniem van een ander trefwoord:

amper (bw) :
koud, nauwelijks, nog maar net, ternauwernood, weinig
krap (bw) :
maar net, nauwelijks, nipt, ternauwernood
nauwelijks (bw) :
amper, maar net, net, ternauwernood
moeilijk (bw) :
nauwelijks, ternauwernood

woordverbanden van ‘ternauwernood’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

nauwelijks:
nauw, ternauwernood, node, amper, krapjes, schraag
node:
ternauwernood
schaars:
spaarzaam, karig, weinig, gering, ternauwernood, zeldzaam, schraag
ternauwernood:
nauwelijks, node

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ternauwernood
dik, royaal, ruim

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c