royaal

als woordenboektrefwoord:

royaal:
bn. bw. (...aler, -st),koninklijk; onbekrompen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

royaal (bn) :
genereus, gul, koninklijk, kwistig, mild, onbekrompen, overvloedig, rijkelijk, vorstelijk, vrijgevig
royaal (bn) :
flink, groot, kolossaal, onbekrompen, riant, ruim
royaal (bn) :
ampel, uitgebreid
royaal (bn) :
rondborstig

als synoniem van een ander trefwoord:

overvloedig (bn) :
abondant, ampel, bij de vleet, copieus, exuberant, gul, in overvloed, luxueus, mild, onbekrompen, overdadig, plenty, rijk, rijkelijk, royaal, ruim, ruimschoots, treffelijk, uitvoerig, veel, volop, weelderig
uitgebreid (bn) :
ampel, breed, breedvoerig, diepgaand, extensief, grondig, groot, langdurig, omstandig, omvangrijk, royaal, ruim, talrijk, uitgestrekt, uitvoerig, veelomvattend, veelzijdig, wijd, wijdlopig
kolossaal (bn) :
buitengewoon, donders, fantastisch, flink, geducht, geweldig, groots, indrukwekkend, machtig, ontzaglijk, royaal, verbazend, verduiveld
gul (bn) :
edelmoedig, genereus, goedgeefs, groothartig, grootmoedig, kwistig, mild, onbaatzuchtig, onzelfzuchtig, royaal, scheutig, vrijgevig
rijkelijk (bn) :
abondant, copieus, exuberant, flink, in overvloed, kwistig, overvloedig, rijk, royaal, ruim, ruimschoots, te over, vet, welig
vorstelijk (bn) :
groots, heerlijk, koninklijk, prachtig, prinselijk, prinsheerlijk, rijk, royaal, voortreffelijk, weelderig
ruim (bn) :
breed, gespatieerd, groot, luchtig, open, riant, royaal, uitgebreid, uitgestrekt, veelomvattend, vrij, wijd
mild (bn) :
genereus, goedgeefs, gul, kwistig, liberaal, milddadig, overvloedig, rijkelijk, royaal, ruim, vrijgevig
rondborstig (bn) :
duidelijk, onomwonden, openhartig, oprecht, royaal, ruiterlijk, vrank, vrij, vrijmoedig
breed (bn) :
ampel, overvloedig, royaal, ruim, ruimschoots, uitvoerig, veelomvattend, wijdlopig
kwistig (bn) :
goedgeefs, gul, onbekrompen, overdadig, rijkelijk, royaal, vrijgevig
scheutig (bn) :
genereus, goedgeefs, gul, kwistig, onbekrompen, royaal, vrijgevig
ruim (bn) :
gul, mild, onbekrompen, overvloedig, rijkelijk, royaal
onbekrompen (bn) :
gul, kwistig, overvloedig, royaal, ruim, scheutig
copieus (bn) :
overvloedig, rijkelijk, royaal, welvoorzien
ampel (bn) :
breed, breedvoerig, omstandig, royaal, ruim
liberaal (bn) :
mild, royaal, vrijgevig
riant (bn) :
royaal, ruim
flink (bw) :
aardig, kwistig, lustig, rijkelijk, royaal

woordverbanden van ‘royaal’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

royaal
amper, gierig, nauwelijks, ternauwernood

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c