grootmoedig

als woordenboektrefwoord:

grootmoedig:
bn. bw. (-er, -st), edelmoedig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grootmoedig (bn) :
edel, edelmoedig, genereus, groothartig, menslievend, nobel, onbaatzuchtig, ridderlijk

als synoniem van een ander trefwoord:

mild (bn) :
edelmoedig, genadig, goedhartig, groothartig, grootmoedig, inschikkelijk, toegeeflijk, vergevensgezind, vriendelijk, welwillend, zacht, zachtaardig, zachtzinnig
gul (bn) :
edelmoedig, genereus, goedgeefs, groothartig, grootmoedig, kwistig, mild, onbaatzuchtig, onzelfzuchtig, royaal, scheutig, vrijgevig
edel (bn) :
edelmoedig, eervol, grootmoedig, hoogstaand, nobel, ridderlijk, uitmuntend, verheven, voornaam, voortreffelijk, zuiver
onbaatzuchtig (bn) :
altruïstisch, belangeloos, edelmoedig, groothartig, grootmoedig, gul, liefdadig, nobel, onzelfzuchtig
menslievend (bn) :
altruïstisch, filantropisch, grootmoedig, humaan, humanitair, liefdadig, welwillend
edelmoedig (bn) :
edelaardig, genereus, groothartig, grootmoedig, gul, nobel, onbaatzuchtig
nobel (bn) :
edelmoedig, grootmoedig, groots, mooi, ridderlijk

woordverbanden van ‘grootmoedig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

edelaardig, edelmoedig, grootmoedig

Grootmoedig is sterker dan edelmoedig en het nog zwakkere edelaardig; het duidt aan, dat men niet alleen van een edelen, maar van een zeldzaam edelen zin blijk geeft. Grootmoedig is degene, die zich in een of ander opzicht opoffert ter wille van anderen. Grootmoedig was het van de Ruyter, dat hij na 1672 aanbood, desnoods onder Tromp te dienen. De edelmoedige bezit eene edele ziel, en is daardoor geneigd tot edele daden. Edelaardig wordt weinig in gewonen stijl gebezigd, en is thans vrijwel verouderd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 137:

edel, edelmoedig, grootmoedig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c