genadig

als woordenboektrefwoord:

genadig:
bn. bw. (-er, -st), barmhartig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

genadig (bn) :
barmhartig, goedertieren, goedgunstig, vriendelijk
genadig (bn) :
soepel, toegeeflijk, vergevensgezind
genadig (bn) :
neerbuigend, uit de hoogte

als synoniem van een ander trefwoord:

vriendelijk (bn) :
aangenaam, aardig, amicaal, aimabel, attent, behulpzaam, beleefd, beminnelijk, bereidwillig, beschaafd, gemoedelijk, genadig, genegen, goedaardig, goedgunstig, goedhartig, goedig, goelijk, hartelijk, herderlijk, innemend, inschikkelijk, lankmoedig, lief, lieftallig, minnelijk, ongedwongen, prettig, toegenegen, toeschietelijk, vaderlijk, voorkomend, vriendschappelijk, vrolijk, welgemeend, welwillend, zacht
mild (bn) :
edelmoedig, genadig, goedhartig, groothartig, grootmoedig, inschikkelijk, toegeeflijk, vergevensgezind, vriendelijk, welwillend, zacht, zachtaardig, zachtzinnig
goedertieren (bn) :
barmhartig, clement, genadig, lankmoedig, vergevensgezind, welwillend, zachtmoedig
barmhartig (bn) :
deelnemend, genadig, goedertieren, mededogend, medelijdend, meedogend

woordverbanden van ‘genadig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 206:

genadig, barmhartig

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 207:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

genadig
genadeloos, ongenadig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c