genadig

als woordenboektrefwoord:

genadig:
bn. bw. (-er, -st), barmhartig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

genadig (bn) :
vriendelijk, barmhartig, goedgunstig, goedertieren
genadig (bn) :
soepel, toegeeflijk, vergevensgezind
genadig (bn) :
neerbuigend, uit de hoogte

als synoniem van een ander trefwoord:

vriendelijk (bn) :
voorkomend, prettig, zacht, vrolijk, aangenaam, aardig, ongedwongen, goedaardig, beleefd, genadig, vriendschappelijk, beschaafd, welwillend, welgemeend, innemend, goedhartig, beminnelijk, lief, lieftallig, behulpzaam, hartelijk, gemoedelijk, attent, vaderlijk, genegen, bereidwillig, amicaal, inschikkelijk, toeschietelijk, minnelijk, goedgunstig, goedig, toegenegen, aimabel, herderlijk, lankmoedig, goelijk
mild (bn) :
zacht, zachtzinnig, grootmoedig, zachtaardig, genadig, vriendelijk, welwillend, goedhartig, edelmoedig, toegeeflijk, groothartig, inschikkelijk, vergevensgezind
goedertieren (bn) :
genadig, welwillend, zachtmoedig, barmhartig, clement, lankmoedig, vergevensgezind
barmhartig (bn) :
genadig, meedogend, medelijdend, mededogend, goedertieren, deelnemend

woordverbanden van ‘genadig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 206:

genadig, barmhartig

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 207:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

genadig
genadeloos, ongenadig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c