zachtaardig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zachtaardig (bn) :
goedhartig, goedig, mild, vriendelijk, zacht, zachtmoedig, zachtzinnig

als synoniem van een ander trefwoord:

mild (bn) :
edelmoedig, genadig, goedhartig, groothartig, grootmoedig, inschikkelijk, toegeeflijk, vergevensgezind, vriendelijk, welwillend, zacht, zachtaardig, zachtzinnig
zacht (bn) :
clement, goedaardig, kalm, lief, lieflijk, mild, minzaam, rustig, teder, toegevend, vriendelijk, welwillend, zachtaardig
zachtmoedig (bn) :
goedertieren, lankmoedig, ootmoedig, toegevend, vriendelijk, zachtaardig, zachtzinnig
goedig (bn) :
goedhartig, goedmoedig, inschikkelijk, slap, toegeeflijk, vriendelijk, zachtaardig
liefelijk (bn) :
bekoorlijk, bevallig, lieflijk, lieftallig, zachtaardig, zoet
goedmoedig (bn) :
goedaardig, goedhartig, goedig, vriendelijk, zachtaardig
goedhartig (bn) :
goedaardig, goedig, goedmoedig, zachtaardig

woordverbanden van ‘zachtaardig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c