slap

als woordenboektrefwoord:

slap:
bn. bw. (-per, -st). niet stijf; flauw ; niet sterk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

slap (bn):
beroerd, bloedeloos, dweperig, flauw, fleps, futloos, gammel, gezapig, halfslachtig, jansalieachtig, krachteloos, laks, lam, lamlendig, lauw, lens, loom, lullig, lusteloos, machteloos, mat, mild, moe, murw, nalatig, paf, plat, slapjes, sloom, vermoeid, verslapt, week, wekelijk, zacht, zwak
slap (bn):
flauw, kleurloos, saai, sopperig, vervelend, wee, zakkerig
slap (bn):
flodderig, los, slaphangend, slobberig, soepel
slap (bn):
inhoudsloos, loos, oeverloos
slap (bn):
smakeloos, verdund, waterig
slap (bn):
verlept

als synoniem van een ander trefwoord:

beroerd (bn) :
afgrijselijk, akelig, armzalig, bar, bedenkelijk, belabberd, besodemieterd, droevig, ellendig, erbarmelijk, flauw, hopeloos, jammerlijk, klote, kut, kwakkelig, miserabel, moeilijk, naar, onaangenaam, rot, slap, slecht, vervelend, vervloekt
zwak (bn) :
afgeleefd, broos, gammel, gebrekkig, gebroken, gevoelig, hulpbehoevend, krachteloos, kwetsbaar, lamlendig, machteloos, mat, slap, teer, versleten, wankel, week, wrak
lusteloos (bn) :
apathisch, energieloos, futloos, hangerig, indolent, lamlendig, mat, melig, neerslachtig, ongeanimeerd, onverschillig, passief, slap, traag, verdrietig
los (bn) :
afneembaar, afzonderlijk, apart, beweegbaar, eraf, individueel, loshangend, onderbroken, ongebonden, onvast, onverpakt, open, slap, uiteen, vrij, wankel
flets (bn) :
bleek, bleekjes, dof, flauw, fleps, iel, mat, ongezond, pips, slap, vaal, verlept, verschoten, wee, wit weggetrokken, witjes, zwak, zwemmerig
mat (bn) :
bloedeloos, doods, duf, flauw, fleps, futloos, gedrukt, gezapig, krachteloos, levenloos, loom, lusteloos, slap, stil, suf, uitgedoofd, zwak
flauw (bn) :
bangelijk, bleek, fleps, flets, kinderachtig, mat, slap, vaag, vaal, zwak, krachteloos, week, wee, weeïg
krachteloos (bn) :
adynamisch, bloedarm, futloos, lens, levenloos, machteloos, nietig, slap, teer, verwekelijkt, zwak
zwak (bn) :
broos, flauw, fleps, krachteloos, lamlendig, machteloos, mat, matig, slap, teer, week, ziekelijk
futloos (bn) :
bloedarm, flauw, geesteloos, inert, laf, lam, lamzalig, loom, lusteloos, slap, verslapt, zwak
zoetsappig (bn) :
flauw, flemend, halfzacht, honingzoet, laf, slap, zalvend, zoetelijk, zoeterig, zouteloos
goedig (bn) :
goedhartig, goedmoedig, inschikkelijk, slap, toegeeflijk, vriendelijk, zachtaardig
laf (bn) :
flauw, kinderachtig, melig, niet geestig, slap, smakeloos, zoetsappig, zouteloos
sloom (bn) :
kalm, laks, langzaam, lijzig, lui, onverschillig, saai, slap, suf, traag, vervelend
lenig (bn) :
buigzaam, flexibel, rank, rekkelijk, slap, smedig, smijdig, soepel, veerkrachtig
loom (bn) :
futloos, laf, langzaam, log, maf, mat, paf, pafferig, slap, slaperig, suf, traag
lauw (bn) :
flauw, flegmatiek, onaangedaan, ongevoelig, onverschillig, slap, zwak
wee (bn) :
flauw, fleps, misselijk, naar, niet lekker, onpasselijk, slap, weeïg
zacht (bn) :
mals, moesachtig, mul, pappig, slap, smeuïg, smijdig, week, wekelijk
gezapig (bn) :
bloedeloos, energieloos, futloos, loom, mat, saai, slap, sloom
halfslachtig (bn) :
besluiteloos, flauw, halfbakken, onaf, ondoelmatig, slap
soepel (bn) :
beweeglijk, buigzaam, flexibel, lenig, slap, smedig
bloedeloos (bn) :
kleurloos, lamlendig, lauw, mat, onbeweeglijk, slap
loom (bn) :
energieloos, futloos, lui, moe, slap, slaperig
kleurloos (bn) :
duf, eentonig, grauw, levenloos, saai, slap
lamlendig (bn) :
jansalieachtig, lammenadig, slap, traag
zoetelijk (bn) :
kinderachtig, sentimenteel, slap, wee
lens (bn) :
krachteloos, leeg, slap, uitgeput
kinderachtig (bn) :
flauw, onbenullig, onnozel, slap
karakterloos (bn) :
halfslachtig, slap, willoos
week (bn) :
klef, slap, zacht, zwak
lens (bn) :
krachteloos, slap
murw (bn) :
slap, week, zacht
tam (bn) :
mat, slap, zacht
jansalieachtig (bn) :
lamlendig, slap
dun (bn) :
slap, vloeibaar
schijterig (bn) :
bang, laf, slap
plat (bn) :
flauw, slap
lam (bn) :
flauw, slap
paf (bn) :
loom, slap
gammel (bn) :
moe, slap
lullig (bn) :
slap

woordverbanden van ‘slap’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

slap
beproefd, beslist, degelijk, deugdelijk, drastisch, hard, hardvochtig, ingrijpend, kloek, krachtig, kras, solide, sterk, stevig, strak, vastberaden
zie ook:
slap hangen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0028 c