uitgeput

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitgeput (bn) :
op, dood, kapot, afgemat, afgepeigerd, doodop, bekaf, geradbraakt, uitgevloerd, total loss, afgesloofd, afgedraaid, pompaf
uitgeput (bn) :
afgehandeld
uitgeput (bn) :
uitverkocht

als synoniem van een ander trefwoord:

leeg (bn) :
loos, verlaten, hol, lens, kaal, onbewoond, op, uitgestorven, uitgeput, onbeduidend, ongevuld, onbelast, onbezet, onbebouwd, ledig, vacant, openstaand, inhoudsloos, leegstaand
uitgeteld (bn) :
op, doodmoe, dood, kapot, afgemat, uitgeput, afgepeigerd, doodop, bekaf, geradbraakt, murw, gevloerd, afgesloofd, total loss, uitgevloerd, afgedraaid, pompaf
kapot (bn) :
moe, versleten, op, doodmoe, dood, afgemat, uitgeput, afgepeigerd, doodop, bekaf, geradbraakt, total loss, pompaf
afgemat (bn) :
doodmoe, kapot, uitgeput, afgepeigerd, doodop, uitgewoond, moegestreden, afgesloofd
afgepeigerd (bn) :
moe, op, doodmoe, kapot, afgemat, uitgeput, doodop, afgeleefd, gesloopt, afgedraaid
doodop (bn) :
op, dood, kapot, afgemat, uitgeput, afgepeigerd, bekaf, geradbraakt, pompaf
afgeleefd (bn) :
uitgeblust, oud en zwak, krachteloos, uitgeput, afgepeigerd
afgedraaid (bn) :
op, uitgeteld, doodmoe, kapot, afgemat, uitgeput, bekaf
afgetobd (bn) :
moe, vermoeid, uitgeput, afgepeigerd, afgesloofd
op (bn) :
verbruikt, versleten, kapot, overwerkt, uitgeput
machteloos (bn) :
lam, zwak, krachteloos, uitgeput, onmachtig
vermoeid (bn) :
moe, mat, afgemat, uitgeput, doodop, loom
afgesloofd (bn) :
moe, afgemat, uitgeput, afgepeigerd
lens (bn) :
krachteloos, leeg, slap, uitgeput
afgebrand (bn) :
uitgeblust, uitgeput

woordverbanden van ‘uitgeput’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c