uitgeput

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitgeput (bn) :
afgedraaid, afgemat, afgepeigerd, afgesloofd, bekaf, dood, doodop, geradbraakt, kapot, op, pompaf, total loss, uitgevloerd
uitgeput (bn) :
afgehandeld
uitgeput (bn) :
uitverkocht

als synoniem van een ander trefwoord:

leeg (bn) :
hol, inhoudsloos, kaal, ledig, leegstaand, lens, loos, onbebouwd, onbeduidend, onbelast, onbewoond, onbezet, ongevuld, op, openstaand, uitgeput, uitgestorven, vacant, verlaten
uitgeteld (bn) :
afgedraaid, afgemat, afgepeigerd, afgesloofd, bekaf, dood, doodmoe, doodop, geradbraakt, gevloerd, kapot, murw, op, pompaf, total loss, uitgeput, uitgevloerd
kapot (bn) :
afgemat, afgepeigerd, bekaf, dood, doodmoe, doodop, geradbraakt, moe, op, pompaf, total loss, uitgeput, versleten
afgemat (bn) :
afgepeigerd, afgesloofd, doodmoe, doodop, kapot, moegestreden, uitgeput, uitgewoond
afgepeigerd (bn) :
afgedraaid, afgeleefd, afgemat, doodmoe, doodop, gesloopt, kapot, moe, op, uitgeput
doodop (bn) :
afgemat, afgepeigerd, bekaf, dood, geradbraakt, kapot, op, pompaf, uitgeput
afgeleefd (bn) :
afgepeigerd, krachteloos, oud en zwak, uitgeblust, uitgeput
afgedraaid (bn) :
afgemat, bekaf, doodmoe, kapot, op, uitgeput, uitgeteld
afgetobd (bn) :
afgepeigerd, afgesloofd, moe, uitgeput, vermoeid
op (bn) :
kapot, overwerkt, uitgeput, verbruikt, versleten
machteloos (bn) :
krachteloos, lam, onmachtig, uitgeput, zwak
vermoeid (bn) :
afgemat, doodop, loom, mat, moe, uitgeput
afgesloofd (bn) :
afgemat, afgepeigerd, moe, uitgeput
lens (bn) :
krachteloos, leeg, slap, uitgeput
afgebrand (bn) :
uitgeblust, uitgeput

woordverbanden van ‘uitgeput’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c