wee

als woordenboektrefwoord:

wee:
o. (-ën), smart, pijn; ongeluk, ramp ; verdriet.
wee:
bn. flauwhartig: wee worden.
wee:
bn. helaas : wee mij, ik ben zeer te beklagen ; wee u, ongeluk over u.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wee (bn) :
flauw, fleps, misselijk, naar, niet lekker, onpasselijk, slap, weeïg
wee (bn) :
zoetig
wee (zn) :
leed, pijn, smart, verdriet

als synoniem van een ander trefwoord:

flets (bn) :
bleek, bleekjes, dof, flauw, fleps, iel, mat, ongezond, pips, slap, vaal, verlept, verschoten, wee, wit weggetrokken, witjes, zwak, zwemmerig
flauw (bn) :
bangelijk, bleek, fleps, flets, kinderachtig, mat, slap, vaag, vaal, zwak, krachteloos, week, wee, weeïg
sentimenteel (bn) :
huilerig, kleverig, pathetisch, smelterig, wee, zijig, zoetelijk
slap (bn) :
flauw, kleurloos, saai, sopperig, vervelend, wee, zakkerig
naar (bn) :
beroerd, misselijk, onpasselijk, wee, ziek
zoetelijk (bn) :
kinderachtig, sentimenteel, slap, wee
verdriet (zn) :
bedroefdheid, chagrijn, droefenis, droefheid, hartenleed, hartzeer, kommer, kruis, leed, leedwezen, narigheid, pijn, rouw, smart, spijt, treurigheid, treurnis, wee, zeer, zorg
smart (zn) :
bedroefdheid, droefenis, droefheid, hartenleed, hartzeer, kommer, leed, leedwezen, lijden, pijn, rouw, treurigheid, treurnis, triestheid, verdriet, wee, weedom, zeer
pijn (zn) :
kommer, leed, lijden, smart, verdriet, wee, zeer

woordverbanden van ‘wee’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

pijn, smart, wee

Pijn wordt meer in de spreektaal, smart meer in de schrijftaal gebruikt. Het eerste woord wordt meer in 't bijzonder gezegd van lichaamslijden; smart meer van aandoeningen van het gemoed door van buiten komende indrukken, terwijl wee meer het gevoel van smart met betrekking tot eene in den mensch zelf gelegen oorzaak aanduidt. Tegenover smart staat vreugde, tegenover wee staat wel. Het wel en wee dezer wereld; smart en vreugde wisselen elkander af in deze wereld. Hoofdpijn, tandpijn. Zijn lichtzinnig gedrag veroorzaakt mij veel smart. In de uitdrukking: het is niet de pijne waard, heeft pijn uit het fransche peine ontstaan, de beteekenis van moeite.

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c