wee

als woordenboektrefwoord:

wee:
o. (-ën), smart, pijn; ongeluk, ramp ; verdriet.
wee:
bn. flauwhartig: wee worden.
wee:
bn. helaas : wee mij, ik ben zeer te beklagen ; wee u, ongeluk over u.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wee (bn):
flauw, fleps, misselijk, naar, niet lekker, onpasselijk, slap, weeïg
wee (bn):
zoetig
wee (zn):
leed, pijn, smart, verdriet

als synoniem van een ander trefwoord:

flets (bn) :
bleek, bleekjes, dof, flauw, fleps, iel, mat, ongezond, pips, slap, vaal, verlept, verschoten, wee, wit weggetrokken, witjes, zwak, zwemmerig
flauw (bn) :
bangelijk, bleek, fleps, flets, kinderachtig, mat, slap, vaag, vaal, zwak, krachteloos, week, wee, weeïg
sentimenteel (bn) :
huilerig, kleverig, pathetisch, smelterig, wee, zijig, zoetelijk
slap (bn) :
flauw, kleurloos, saai, sopperig, vervelend, wee, zakkerig
naar (bn) :
beroerd, misselijk, onpasselijk, wee, ziek
zoetelijk (bn) :
kinderachtig, sentimenteel, slap, wee
verdriet (zn) :
bedroefdheid, chagrijn, droefenis, droefheid, hartenleed, hartzeer, kommer, kruis, leed, leedwezen, narigheid, pijn, rouw, smart, spijt, treurigheid, treurnis, wee, zeer, zorg
smart (zn) :
bedroefdheid, droefenis, droefheid, hartenleed, hartzeer, kommer, leed, leedwezen, lijden, pijn, rouw, treurigheid, treurnis, triestheid, verdriet, wee, weedom, zeer
pijn (zn) :
kommer, leed, lijden, smart, verdriet, wee, zeer

woordverbanden van ‘wee’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
pijn, smart, wee

Pijn — smart — wee. Pijn wordt meer in de spreektaal, smart meer in de schrijftaal gebruikt. Het eerste woord wordt meer in 't bijzonder gezegd van lichaamslijden; smart meer van aandoeningen van het gemoed door van buiten komende indrukken, terwijl wee meer het gevoel van smart met betrekking tot eene in den mensch zelf gelegen oorzaak aanduidt. Tegenover smart staat vreugde, tegenover wee staat wel. Het wel en wee dezer wereld; smart en vreugde wisselen elkander af in deze wereld. Hoofdpijn, tandpijn. Zijn lichtzinnig gedrag veroorzaakt mij veel smart. In de uitdrukking: het is niet de pijne waard, heeft pijn uit het fransche peine ontstaan, de beteekenis van moeite.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
wel en wee

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.15.142.

debug info: 0.0028 c