onzuiver

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onzuiver (bn) :
onrein, troebel

als synoniem van een ander trefwoord:

oneerlijk (bn) :
bedrieglijk, leugenachtig, onoprecht, onterecht, onzuiver, slinks, unfair, vals, verdorven
vals (bn) :
onwelluidend, lelijk, onzuiver, uit de toon
loens (bn) :
onbetrouwbaar, oneerlijk, onzuiver, vals
onrein (bn) :
onzindelijk, onzuiver, vuil
troebel (bn) :
drabbig, onhelder, onzuiver
onrein (bn) :
onkuis, onzedig, onzuiver
onzindelijk (bn) :
onzuiver, troebel, vuig

woordverbanden van ‘onzuiver’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onzuiver
zuiver

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c