onzuiver

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onzuiver (bn) :
troebel, onrein

als synoniem van een ander trefwoord:

oneerlijk (bn) :
onzuiver, vals, onterecht, leugenachtig, bedrieglijk, verdorven, onoprecht, slinks, unfair
vals (bn) :
onzuiver, lelijk, onwelluidend, uit de toon
loens (bn) :
onbetrouwbaar, onzuiver, oneerlijk, vals
onrein (bn) :
onzuiver, vuil, onzindelijk
troebel (bn) :
onzuiver, onhelder, drabbig
onrein (bn) :
onzuiver, onkuis, onzedig
onzindelijk (bn) :
onzuiver, troebel, vuig

woordverbanden van ‘onzuiver’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onzuiver
zuiver

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c