opgeschroefd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opgeschroefd (bn) :
bombastisch, gezwollen, overdreven

als synoniem van een ander trefwoord:

gemaakt (bn) :
aanstellerig, bestudeerd, geaffecteerd, gedwongen, gekunsteld, gemaniëreerd, geposeerd, geveinsd, gezocht, gezwollen, hoogdravend, kunstmatig, nep, onecht, onnatuurlijk, opgeschroefd, plastic, precieus
aanstellerig (bn) :
dikdoenerig, dramatisch, drukdoend, gemaakt, geposeerd, komedianterig, kwasterig, nesterig, opgeschroefd, uitsloverig
bombastisch (bn) :
gekunsteld, gezwollen, hol, hoogdravend, opgeblazen, opgeschroefd, opzichtig, pompeus, retorisch
gezwollen (bn) :
bloemrijk, bombastisch, emfatisch, gedragen, hoogdravend, opgeblazen, opgeschroefd, winderig
elitair (bn) :
dikdoenerig, opgeschroefd

woordverbanden van ‘opgeschroefd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0057 c