onnatuurlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onnatuurlijk (bn) :
artificieel, gedwongen, geforceerd, gekunsteld, gemaakt, gewild, gewrongen, gezocht, pervers, spastisch, tegennatuurlijk, theatraal
onnatuurlijk (bn) :
abnormaal, tegennatuurlijk

als synoniem van een ander trefwoord:

gemaakt (bn) :
aanstellerig, bestudeerd, geaffecteerd, gedwongen, gekunsteld, gemaniëreerd, geposeerd, geveinsd, gezocht, gezwollen, hoogdravend, kunstmatig, nep, onecht, onnatuurlijk, opgeschroefd, plastic, precieus
gekunsteld (bn) :
artificieel, bestudeerd, geaffecteerd, gedwongen, geforceerd, gemaakt, gemaniëreerd, gewild, gezocht, gezwollen, hoogdravend, kunstmatig, nepperig, onecht, onnatuurlijk
onecht (bn) :
gekunsteld, gemaakt, geveinsd, kunstmatig, ongemeend, onnatuurlijk, onwaarachtig, overdreven, voorgewend
pervers (bn) :
boosaardig, decadent, morbide, onnatuurlijk, ontaard, tegennatuurlijk, verdorven, verkeerd, ziekelijk
theatraal (bn) :
aanstellerig, dramatisch, gezwollen, onnatuurlijk, overdreven, pathetisch
gedwongen (bn) :
geforceerd, gekunsteld, gemaakt, gewrongen, gezocht, onnatuurlijk, stijf
kunstmatig (bn) :
artificieel, gemaakt, nagemaakt, onecht, onnatuurlijk, synthetisch
gezocht (bn) :
gekunsteld, gemaakt, met effectbejag, onnatuurlijk, precieus
gewild (bn) :
bestudeerd, geforceerd, gekunsteld, gemaakt, onnatuurlijk
geforceerd (bn) :
gedwongen, gekunsteld, gemaakt, onnatuurlijk, stijf
ziekelijk (bn) :
abnormaal, onnatuurlijk, pathologisch, pervers
plastic (bn) :
gekunsteld, gemaakt, onecht, onnatuurlijk
krampachtig (bn) :
geforceerd, moeizaam, onnatuurlijk
spastisch (bn) :
krampachtig, onnatuurlijk

woordverbanden van ‘onnatuurlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c