artificieel

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gekunsteld (bn) :
gemaakt, gewild, gezwollen, kunstmatig, gezocht, geforceerd, onnatuurlijk, hoogdravend, onecht, geaffecteerd, artificieel, nepperig, gemaniëreerd, gedwongen, bestudeerd
onnatuurlijk (bn) :
gemaakt, gewild, gezocht, geforceerd, spastisch, theatraal, pervers, gewrongen, gekunsteld, artificieel, tegennatuurlijk, gedwongen
kunstmatig (bn) :
nagemaakt, gemaakt, onnatuurlijk, synthetisch, onecht, artificieel

woordverbanden van ‘artificieel’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c