kunstmatig

als woordenboektrefwoord:

kunstmatig:
bn. (-er, -st), naar de regelen der kunst; onnatuurlijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kunstmatig (bn) :
artificieel, gemaakt, nagemaakt, onecht, onnatuurlijk, synthetisch

als synoniem van een ander trefwoord:

gemaakt (bn) :
aanstellerig, bestudeerd, geaffecteerd, gedwongen, gekunsteld, gemaniëreerd, geposeerd, geveinsd, gezocht, gezwollen, hoogdravend, kunstmatig, nep, onecht, onnatuurlijk, opgeschroefd, plastic, precieus
gekunsteld (bn) :
artificieel, bestudeerd, geaffecteerd, gedwongen, geforceerd, gemaakt, gemaniëreerd, gewild, gezocht, gezwollen, hoogdravend, kunstmatig, nepperig, onecht, onnatuurlijk
onecht (bn) :
gekunsteld, gemaakt, geveinsd, kunstmatig, ongemeend, onnatuurlijk, onwaarachtig, overdreven, voorgewend

woordverbanden van ‘kunstmatig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kunstmatig
natuurlijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c