gemaakt

als woordenboektrefwoord:

gemaakt:
bn. bw. (-er, -st), geveinsd ; gedwongen : onnatuurlijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gemaakt (bn) :
aanstellerig, bestudeerd, geaffecteerd, gedwongen, gekunsteld, gemaniëreerd, geposeerd, geveinsd, gezocht, gezwollen, hoogdravend, kunstmatig, nep, onecht, onnatuurlijk, opgeschroefd, plastic, precieus
gemaakt (bn) :
gebouwd, gevormd, gewrocht, voortgebracht

als synoniem van een ander trefwoord:

gekunsteld (bn) :
artificieel, bestudeerd, geaffecteerd, gedwongen, geforceerd, gemaakt, gemaniëreerd, gewild, gezocht, gezwollen, hoogdravend, kunstmatig, nepperig, onecht, onnatuurlijk
onnatuurlijk (bn) :
artificieel, gedwongen, geforceerd, gekunsteld, gemaakt, gewild, gewrongen, gezocht, pervers, spastisch, tegennatuurlijk, theatraal
aanstellerig (bn) :
dikdoenerig, dramatisch, drukdoend, gemaakt, geposeerd, komedianterig, kwasterig, nesterig, opgeschroefd, uitsloverig
onecht (bn) :
gekunsteld, gemaakt, geveinsd, kunstmatig, ongemeend, onnatuurlijk, onwaarachtig, overdreven, voorgewend
bekakt (bn) :
aanstellerig, arrogant, geaffecteerd, gemaakt, kakkineus, opschepperig, snobistisch, verwaand
gedwongen (bn) :
geforceerd, gekunsteld, gemaakt, gewrongen, gezocht, onnatuurlijk, stijf
geaffecteerd (bn) :
bekakt, deftig, gekunsteld, gemaakt, overdreven, precieus, voorgewend
kunstmatig (bn) :
artificieel, gemaakt, nagemaakt, onecht, onnatuurlijk, synthetisch
gezocht (bn) :
gekunsteld, gemaakt, met effectbejag, onnatuurlijk, precieus
gewild (bn) :
bestudeerd, geforceerd, gekunsteld, gemaakt, onnatuurlijk
geforceerd (bn) :
gedwongen, gekunsteld, gemaakt, onnatuurlijk, stijf
plastic (bn) :
gekunsteld, gemaakt, onecht, onnatuurlijk
afkomstig (bn) :
gemaakt, ontworpen

woordverbanden van ‘gemaakt’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gemaakt
ongemaakt

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c