gemaakt

als woordenboektrefwoord:

gemaakt:
bn. bw. (-er, -st), geveinsd ; gedwongen : onnatuurlijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gemaakt (bn) :
nep, plastic, gezwollen, kunstmatig, gezocht, aanstellerig, onnatuurlijk, geposeerd, hoogdravend, opgeschroefd, onecht, geaffecteerd, geveinsd, gekunsteld, precieus, gedwongen, bestudeerd, gemaniëreerd
gemaakt (bn) :
gevormd, gebouwd, gewrocht, voortgebracht

als synoniem van een ander trefwoord:

gekunsteld (bn) :
gemaakt, gewild, gezwollen, kunstmatig, gezocht, geforceerd, onnatuurlijk, hoogdravend, onecht, geaffecteerd, artificieel, nepperig, gemaniëreerd, gedwongen, bestudeerd
onnatuurlijk (bn) :
gemaakt, gewild, gezocht, geforceerd, spastisch, theatraal, pervers, gewrongen, gekunsteld, artificieel, tegennatuurlijk, gedwongen
aanstellerig (bn) :
gemaakt, dramatisch, geposeerd, opgeschroefd, drukdoend, kwasterig, uitsloverig, komedianterig, dikdoenerig, nesterig
onecht (bn) :
gemaakt, overdreven, kunstmatig, onnatuurlijk, ongemeend, geveinsd, gekunsteld, voorgewend, onwaarachtig
bekakt (bn) :
arrogant, gemaakt, aanstellerig, verwaand, opschepperig, geaffecteerd, snobistisch, kakkineus
gedwongen (bn) :
gemaakt, gezocht, stijf, geforceerd, onnatuurlijk, gewrongen, gekunsteld
geaffecteerd (bn) :
gemaakt, overdreven, bekakt, deftig, gekunsteld, precieus, voorgewend
kunstmatig (bn) :
nagemaakt, gemaakt, onnatuurlijk, synthetisch, onecht, artificieel
gezocht (bn) :
gemaakt, onnatuurlijk, gekunsteld, precieus, met effectbejag
gewild (bn) :
gemaakt, geforceerd, onnatuurlijk, gekunsteld, bestudeerd
geforceerd (bn) :
gemaakt, stijf, onnatuurlijk, gekunsteld, gedwongen
plastic (bn) :
gemaakt, onnatuurlijk, onecht, gekunsteld
afkomstig (bn) :
gemaakt, ontworpen

woordverbanden van ‘gemaakt’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gemaakt
ongemaakt

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c