gekunsteld

als woordenboektrefwoord:

gekunsteld:
bn. gedwongen, gemaakt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gekunsteld (bn) :
artificieel, bestudeerd, geaffecteerd, gedwongen, geforceerd, gemaakt, gemaniëreerd, gewild, gezocht, gezwollen, hoogdravend, kunstmatig, nepperig, onecht, onnatuurlijk

als synoniem van een ander trefwoord:

gemaakt (bn) :
aanstellerig, bestudeerd, geaffecteerd, gedwongen, gekunsteld, gemaniëreerd, geposeerd, geveinsd, gezocht, gezwollen, hoogdravend, kunstmatig, nep, onecht, onnatuurlijk, opgeschroefd, plastic, precieus
onnatuurlijk (bn) :
artificieel, gedwongen, geforceerd, gekunsteld, gemaakt, gewild, gewrongen, gezocht, pervers, spastisch, tegennatuurlijk, theatraal
onecht (bn) :
gekunsteld, gemaakt, geveinsd, kunstmatig, ongemeend, onnatuurlijk, onwaarachtig, overdreven, voorgewend
bombastisch (bn) :
gekunsteld, gezwollen, hol, hoogdravend, opgeblazen, opgeschroefd, opzichtig, pompeus, retorisch
gedwongen (bn) :
geforceerd, gekunsteld, gemaakt, gewrongen, gezocht, onnatuurlijk, stijf
geaffecteerd (bn) :
bekakt, deftig, gekunsteld, gemaakt, overdreven, precieus, voorgewend
sophisticated (bn) :
gekunsteld, gesofisticeerd, gesofistikeerd, gezocht, ingewikkeld
retorisch (bn) :
bombastisch, breedsprakig, gekunsteld, gezwollen, hoogdravend
gezocht (bn) :
gekunsteld, gemaakt, met effectbejag, onnatuurlijk, precieus
gewild (bn) :
bestudeerd, geforceerd, gekunsteld, gemaakt, onnatuurlijk
geforceerd (bn) :
gedwongen, gekunsteld, gemaakt, onnatuurlijk, stijf
plastic (bn) :
gekunsteld, gemaakt, onecht, onnatuurlijk
gesofistikeerd (bn) :
gekunsteld, gesofisticeerd, gezocht
precieus (bn) :
gekunsteld, gemaniëreerd

woordverbanden van ‘gekunsteld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gekunsteld
ongekunsteld

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c