gekunsteld

als woordenboektrefwoord:

gekunsteld:
bn. gedwongen, gemaakt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gekunsteld (bn) :
gemaakt, gewild, gezwollen, kunstmatig, gezocht, geforceerd, onnatuurlijk, hoogdravend, onecht, geaffecteerd, artificieel, nepperig, gemaniëreerd, gedwongen, bestudeerd

als synoniem van een ander trefwoord:

gemaakt (bn) :
nep, plastic, gezwollen, kunstmatig, gezocht, aanstellerig, onnatuurlijk, geposeerd, hoogdravend, opgeschroefd, onecht, geaffecteerd, geveinsd, gekunsteld, precieus, gedwongen, bestudeerd, gemaniëreerd
onnatuurlijk (bn) :
gemaakt, gewild, gezocht, geforceerd, spastisch, theatraal, pervers, gewrongen, gekunsteld, artificieel, tegennatuurlijk, gedwongen
onecht (bn) :
gemaakt, overdreven, kunstmatig, onnatuurlijk, ongemeend, geveinsd, gekunsteld, voorgewend, onwaarachtig
bombastisch (bn) :
opgeblazen, hol, gezwollen, opzichtig, hoogdravend, retorisch, opgeschroefd, pompeus, gekunsteld
gedwongen (bn) :
gemaakt, gezocht, stijf, geforceerd, onnatuurlijk, gewrongen, gekunsteld
geaffecteerd (bn) :
gemaakt, overdreven, bekakt, deftig, gekunsteld, precieus, voorgewend
sophisticated (bn) :
ingewikkeld, gezocht, gekunsteld, gesofistikeerd, gesofisticeerd
retorisch (bn) :
gezwollen, hoogdravend, bombastisch, gekunsteld, breedsprakig
gezocht (bn) :
gemaakt, onnatuurlijk, gekunsteld, precieus, met effectbejag
gewild (bn) :
gemaakt, geforceerd, onnatuurlijk, gekunsteld, bestudeerd
geforceerd (bn) :
gemaakt, stijf, onnatuurlijk, gekunsteld, gedwongen
plastic (bn) :
gemaakt, onnatuurlijk, onecht, gekunsteld
gesofistikeerd (bn) :
gezocht, gekunsteld, gesofisticeerd
precieus (bn) :
gekunsteld, gemaniëreerd

woordverbanden van ‘gekunsteld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gekunsteld
ongekunsteld

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c