hol

als woordenboektrefwoord:

hol:
m. het hollen.
hol:
bn. inwendig ledig ; holle phrasen, zinledig; een holle zee, onstuimig.
hol:
o. (-en), uitholling; donker, naar verblijf. holletje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hol (bn) :
loos, ijdel, leeg, nietszeggend, onbeduidend, inhoudsloos
hol (bn) :
leeg, uitgehold, concaaf, holrond
hol (bn) :
ingevallen, diepliggend
hol (bn) :
ruim
hol (zn) :
schuilplaats, holte
hol (zn) :
grot, spelonk

als synoniem van een ander trefwoord:

gat (zn) :
opening, hol, scheur, holte, kuil, gaatje, bres, uitholling, holligheid
spelonk (zn) :
hol, grot, caverne, berghol
krocht (zn) :
hol, spelonk
nest (zn) :
hol, leger
leeg (bn) :
loos, verlaten, hol, lens, kaal, onbewoond, op, uitgestorven, uitgeput, onbeduidend, ongevuld, onbelast, onbezet, onbebouwd, ledig, vacant, openstaand, inhoudsloos, leegstaand
bombastisch (bn) :
opgeblazen, hol, gezwollen, opzichtig, hoogdravend, retorisch, opgeschroefd, pompeus, gekunsteld
holrond (bn) :
hol, concaaf

woordverbanden van ‘hol’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Door holen verstaat men inzonderheid holten in de bergen, die tot schuilplaats kunnen dienen, klein en nauw zijn, en meestal moeilijk toegankelijk, terwijl men grot gebruikt voor grootere ruimten in de bergen, hetzij ze moeilijk of gemakkelijk toegankelijk zijn; grotten bestaan soms uit een aantal holen; spelonken zijn enge holen van eene mindere of meerdere uitgestrektheid. Vooral in de vorige eeuw werden veel kunstgrotten (uit boomwortels, mos, schelpen en koralen vervaardigd) in parken en tuinen tot versiering gebouwd. De grot van Han; de blauwe grot op Capri. De vos bewoont een hol in 't dichtst van het woud, dat de das soms gegraven heeft.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 252:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

hol
bol, massief

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c