retorisch

als woordenboektrefwoord:

retorisch, rhetorisch:
bn. bw. op redenaarswijze.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

retorisch (bn) :
bombastisch, breedsprakig, gekunsteld, gezwollen, hoogdravend
retorisch (bn) :
oratorisch, redekunstig

als synoniem van een ander trefwoord:

bombastisch (bn) :
gekunsteld, gezwollen, hol, hoogdravend, opgeblazen, opgeschroefd, opzichtig, pompeus, retorisch

woordverbanden van ‘retorisch’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c