ledig

als woordenboektrefwoord:

ledig, leeg:
bn. (leger, -er, -st), niet gevuld ; onbezet; werkeloos.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ledig (bn):
ijdel, leeg

als synoniem van een ander trefwoord:

leeg (bn) :
hol, inhoudsloos, kaal, ledig, leegstaand, lens, loos, onbebouwd, onbeduidend, onbelast, onbewoond, onbezet, ongevuld, op, openstaand, uitgeput, uitgestorven, vacant, verlaten
ijdel (bn) :
ledig, leeg, loos, onbeduidend, onnodig

woordverbanden van ‘ledig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
ijdel, ledig, ruim, wijd, ver, afgelegen, ongelegen, afhandig

IJDEL, LEDIG, RUIM, WIJD, VER, AFGELEGEN, ONGELEGEN, AFHANDIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 333.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ledig
onledig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c