openstaand

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

leeg (bn) :
hol, inhoudsloos, kaal, ledig, leegstaand, lens, loos, onbebouwd, onbeduidend, onbelast, onbewoond, onbezet, ongevuld, op, openstaand, uitgeput, uitgestorven, vacant, verlaten
gevoelig (bn) :
fijnbesnaard, fijngevoelig, gevoelvol, ontvankelijk, openstaand, sensibel, sensitief, sentimenteel, susceptibel, teder, teergevoelig, teerhartig, week, weekhartig
vacant (bn) :
beschikbaar, leeg, leegstaand, onbezet, onvervuld, open, opengevallen, openstaand, vrij
open (bn) :
gapend, leegstaand, los, onbedekt, onbeschut, ongedekt, ontzegeld, openstaand, ruim
open (bn) :
onbemand, onvervuld, openstaand, vacant, vrij, onbezet

woordverbanden van ‘openstaand’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c