Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieƫn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


open

als woordenboektrefwoord:

open:
bn. (-er, -st), niet gesloten; het open veld, vlakke veld ; open water, niet met ijs bedekt; de open zee, buiten de banken; open kaart spelen, rond voor iets uitkomen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

open (bn):
gapend, leegstaand, los, onbedekt, onbeschut, ongedekt, ontzegeld, openstaand, ruim
open (bn):
apert, eerlijk, extravert, genaakbaar, openhartig, openlijk, oprecht, ronduit
open (bn):
onbemand, onvervuld, openstaand, vacant, vrij, onbezet
open (bn):
geopend, ontvankelijk, toegankelijk
open (bn):
onbeantwoord, onbeslist
open (bn):
onbetaald

als synoniem van een ander trefwoord:

oprecht (bn) :
eerlijk, eerzaam, gemeend, hartelijk, hartgrondig, innig, loyaal, ongeveinsd, open, openhartig, rechtschapen, rechtuit, rondborstig, ronduit, ruiterlijk, serieus, vierkant, waarheidlievend, welgemeend
openhartig (bn) :
gulhartig, joviaal, mededeelzaam, ongekunsteld, ongeveinsd, open, oprecht, rechtuit, rond, rondborstig, ronduit, spraakzaam, straight, vrank, vrijgevig, vrijmoedig
los (bn) :
afneembaar, afzonderlijk, apart, beweegbaar, eraf, individueel, loshangend, onderbroken, ongebonden, onvast, onverpakt, open, slap, uiteen, vrij, wankel
eerlijk (bn) :
betrouwbaar, deugdzaam, eerzaam, ongedwongen, open, openhartig, oprecht, rechtdoorzee, rechtschapen, rechtvaardig, trouwhartig
ruim (bn) :
breed, gespatieerd, groot, luchtig, open, riant, royaal, uitgebreid, uitgestrekt, veelomvattend, vrij, wijd
vlak (bn) :
afgeplat, effen, egaal, gelijk, glad, horizontaal, kaal, open, plat, uitgestrekt, waterpas
vacant (bn) :
beschikbaar, leeg, leegstaand, onbezet, onvervuld, open, opengevallen, openstaand, vrij
ontvankelijk (bn) :
beĆÆnvloedbaar, gevoelig, open, receptief, sensibel, toegankelijk, vatbaar
vatbaar (bn) :
dociel, gepredisponeerd, gevoelig, ontvankelijk, open, toegankelijk
spontaan (bn) :
impulsief, onbevangen, ongedwongen, ongekunsteld, ongeremd, open
genaakbaar (bn) :
aanspreekbaar, minzaam, open, tegemoetkomend, toegankelijk
vrij (bn) :
beschikbaar, leeg, onbezet, open, vacant
onbezet (bn) :
leeg, leegstaand, open, vacant, vrij
wit (bn) :
onbeschreven, oningevuld, open
luchtig (bn) :
luchtdoorlatend, open
lek (bn) :
kapot, open, stuk
toegankelijk (bn) :
bereikbaar, open
vol (bn) :
open
ronduit (bw) :
botweg, boudweg, eerlijk, gewoonweg, gladweg, guluit, ijskoud, onbewimpeld, ongeveinsd, onverbloemd, open, openhartig, openlijk, platuit, platweg, rechtuit, resoluut, rondweg, stoutweg, vierkant, volmondig
openlijk (bw) :
hardop, in het openbaar, onbedekt, onomwonden, onverholen, open, openbaar, ostensibel, publiekelijk, ronduit, uitgesproken, zichtbaar
boudweg (bw) :
duidelijk, eenvoudigweg, eerlijk, kortaf, kortweg, ongeveinsd, onverbloemd, open, openhartig, openlijk, ronduit

woordverbanden van ‘open’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

open
bedekt, dicht, gesloten, toe
zie ook:
open blijven, open doen, open en bloot, open haard, open krijgen, open laten, open maken, open sluiten, open steken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.002 c