open

als woordenboektrefwoord:

open:
bn. (-er, -st), niet gesloten; het open veld, vlakke veld ; open water, niet met ijs bedekt; de open zee, buiten de banken; open kaart spelen, rond voor iets uitkomen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

open (bn) :
los, onbedekt, ruim, ongedekt, onbeschut, ontzegeld, openstaand, leegstaand, gapend
open (bn) :
oprecht, eerlijk, openhartig, openlijk, extravert, ronduit, genaakbaar, apert
open (bn) :
vrij, onbemand, onvervuld, onbezet, vacant, openstaand
open (bn) :
toegankelijk, ontvankelijk, geopend
open (bn) :
onbeslist, onbeantwoord
open (bn) :
onbetaald

als synoniem van een ander trefwoord:

oprecht (bn) :
open, eerlijk, rondborstig, openhartig, welgemeend, serieus, loyaal, vierkant, hartelijk, ronduit, rechtuit, gemeend, innig, eerzaam, hartgrondig, rechtschapen, ruiterlijk, waarheidlievend, ongeveinsd
openhartig (bn) :
open, rond, oprecht, spraakzaam, rondborstig, vrijgevig, vrijmoedig, ronduit, rechtuit, joviaal, mededeelzaam, straight, gulhartig, ongeveinsd, ongekunsteld, vrank
los (bn) :
open, vrij, wankel, apart, ongebonden, afzonderlijk, individueel, slap, eraf, uiteen, onverpakt, onvast, onderbroken, loshangend, beweegbaar, afneembaar
eerlijk (bn) :
open, oprecht, betrouwbaar, ongedwongen, rechtvaardig, openhartig, eerzaam, deugdzaam, rechtschapen, trouwhartig, rechtdoorzee
ruim (bn) :
uitgebreid, vrij, open, luchtig, uitgestrekt, breed, royaal, groot, riant, wijd, veelomvattend, gespatieerd
vlak (bn) :
open, plat, uitgestrekt, glad, kaal, waterpas, egaal, horizontaal, gelijk, effen, afgeplat
vacant (bn) :
open, vrij, beschikbaar, leeg, onvervuld, onbezet, openstaand, opengevallen, leegstaand
ontvankelijk (bn) :
open, gevoelig, beïnvloedbaar, toegankelijk, vatbaar, sensibel, receptief
vatbaar (bn) :
open, gevoelig, toegankelijk, ontvankelijk, gepredisponeerd, dociel
spontaan (bn) :
open, impulsief, ongedwongen, onbevangen, ongeremd, ongekunsteld
genaakbaar (bn) :
open, toegankelijk, minzaam, tegemoetkomend, aanspreekbaar
vrij (bn) :
open, beschikbaar, leeg, onbezet, vacant
onbezet (bn) :
vrij, open, leeg, vacant, leegstaand
wit (bn) :
open, oningevuld, onbeschreven
luchtig (bn) :
open, luchtdoorlatend
lek (bn) :
open, stuk, kapot
toegankelijk (bn) :
open, bereikbaar
vol (bn) :
open
ronduit (bw) :
open, ijskoud, eerlijk, volmondig, openhartig, vierkant, openlijk, resoluut, gewoonweg, rondweg, rechtuit, botweg, onverbloemd, platweg, onbewimpeld, ongeveinsd, guluit, gladweg, stoutweg, platuit, boudweg
openlijk (bw) :
zichtbaar, open, onbedekt, uitgesproken, openbaar, ronduit, hardop, publiekelijk, onomwonden, onverholen, ostensibel, in het openbaar
boudweg (bw) :
open, duidelijk, eerlijk, openhartig, openlijk, kortaf, ronduit, kortweg, onverbloemd, eenvoudigweg, ongeveinsd

woordverbanden van ‘open’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

open
bedekt, dicht, gesloten, toe

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c