loyaal

als woordenboektrefwoord:

loyaal:
bn. (...aler, -st), getrouw; rond en eerlijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

loyaal (bn) :
oprecht, trouw, eerlijk, getrouw, fair, rechtschapen, trouwhartig

als synoniem van een ander trefwoord:

oprecht (bn) :
open, eerlijk, rondborstig, openhartig, welgemeend, serieus, loyaal, vierkant, hartelijk, ronduit, rechtuit, gemeend, innig, eerzaam, hartgrondig, rechtschapen, ruiterlijk, waarheidlievend, ongeveinsd
rechtschapen (bn) :
fatsoenlijk, oprecht, braaf, eerlijk, rechtvaardig, loyaal, onkreukbaar, deugdzaam, integer, onomkoopbaar
trouw (bn) :
standvastig, gehecht, toegewijd, loyaal, toegedaan, bestendig, getrouw, trouwhartig, fideel, trouwelijk
fideel (bn) :
trouw, loyaal, gemoedelijk, trouwhartig
getrouw (bn) :
trouw, loyaal, trouwelijk, getrouwelijk

woordverbanden van ‘loyaal’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

loyaal
achterbaks, corrupt, huichelachtig, hypocriet, omkoopbaar, schijnheilig, stiekem

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c