loyaal

als woordenboektrefwoord:

loyaal:
bn. (...aler, -st), getrouw; rond en eerlijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

loyaal (bn) :
eerlijk, fair, getrouw, oprecht, rechtschapen, trouw, trouwhartig

als synoniem van een ander trefwoord:

oprecht (bn) :
eerlijk, eerzaam, gemeend, hartelijk, hartgrondig, innig, loyaal, ongeveinsd, open, openhartig, rechtschapen, rechtuit, rondborstig, ronduit, ruiterlijk, serieus, vierkant, waarheidlievend, welgemeend
rechtschapen (bn) :
braaf, deugdzaam, eerlijk, fatsoenlijk, integer, loyaal, onkreukbaar, onomkoopbaar, oprecht, rechtvaardig
trouw (bn) :
bestendig, fideel, gehecht, getrouw, loyaal, standvastig, toegedaan, toegewijd, trouwelijk, trouwhartig
fideel (bn) :
gemoedelijk, loyaal, trouw, trouwhartig
getrouw (bn) :
getrouwelijk, loyaal, trouw, trouwelijk

woordverbanden van ‘loyaal’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

loyaal
achterbaks, corrupt, huichelachtig, hypocriet, omkoopbaar, schijnheilig, stiekem

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c