stiekem

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stiekem (bn) :
achterbaks, arglistig, geheimzinnig, genieperig, geniepig, gluiperig, heimelijk, huichelachtig, onderduims, onderhands, schijnheilig, slinks
stiekem (bw) :
in het geheim, in het geniep, stiekempjes, stil, stilletjes, tersluiks, verdoken

als synoniem van een ander trefwoord:

stil (bn) :
bewegingloos, eenzaam, geluidloos, geruisloos, kalm, muisstil, ongemoeid, ongestoord, onhoorbaar, roerloos, rustig, stiekem, stilzwijgend, terughoudend, vredig, zacht, zachtjes, zwijgend, zwijgzaam
gluiperig (bn) :
achterbaks, dubbelhartig, gemeen, genieperig, geniepig, gluipend, gluips, huichelachtig, oneerlijk, stiekem, vals
geheim (bn) :
bedekt, beloken, clandestien, duister, heimelijk, illegaal, ondergronds, stiekem, verborgen, verdoken, verholen
schijnheilig (bn) :
bigot, farizees, geveinsd, huichelachtig, hypocriet, hypocritisch, schijnvroom, stiekem, vals
achterbaks (bn) :
clandestien, genieperig, geniepig, heimelijk, onderduims, slinks, sluw, stiekem, verborgen
geniepig (bn) :
achterbaks, gemeen, genieperig, gluiperig, heimelijk, onderduims, stiekem, vals
clandestien (bn) :
geheim, heimelijk, onderhands, slinks, tersluiks, stiekem, verborgen, verholen
heimelijk (bn) :
geheim, onopgemerkt, onopvallend, onuitgesproken, stiekem, stil
verborgen (bn) :
stiekem, stil
geheimzinnig (bn) :
stiekem
stilletjes (bw) :
heimelijk, in het geheim, in stilte, onopgemerkt, onopvallend, stiekem, tersluik, tersluiks, zachtjes, zoetjes

woordverbanden van ‘stiekem’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

stiekem
eerlijk, loyaal, openhartig, oprecht, waarachtig

woorden met een verwante vorm:

bijwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c