stiekem

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stiekem (bn) :
geheimzinnig, geniepig, achterbaks, onderhands, gluiperig, schijnheilig, heimelijk, huichelachtig, slinks, genieperig, arglistig, onderduims
stiekem (bw) :
stilletjes, stil, tersluiks, stiekempjes, in het geniep, in het geheim, verdoken

als synoniem van een ander trefwoord:

stil (bn) :
zacht, kalm, geruisloos, rustig, zachtjes, eenzaam, zwijgzaam, ongestoord, roerloos, terughoudend, stiekem, vredig, stilzwijgend, geluidloos, muisstil, ongemoeid, onhoorbaar, bewegingloos, zwijgend
gluiperig (bn) :
gemeen, geniepig, oneerlijk, vals, achterbaks, stiekem, huichelachtig, dubbelhartig, gluipend, genieperig, gluips
geheim (bn) :
duister, bedekt, verborgen, ondergronds, stiekem, illegaal, heimelijk, clandestien, verholen, beloken, verdoken
schijnheilig (bn) :
hypocriet, vals, stiekem, huichelachtig, geveinsd, schijnvroom, hypocritisch, farizees, bigot
achterbaks (bn) :
geniepig, verborgen, stiekem, sluw, heimelijk, slinks, clandestien, genieperig, onderduims
geniepig (bn) :
gemeen, vals, achterbaks, gluiperig, stiekem, heimelijk, genieperig, onderduims
clandestien (bn) :
verborgen, geheim, onderhands, stiekem, heimelijk, slinks, verholen, tersluiks
heimelijk (bn) :
onopvallend, onopgemerkt, stil, geheim, stiekem, onuitgesproken
verborgen (bn) :
stil, stiekem
geheimzinnig (bn) :
stiekem
stilletjes (bw) :
onopvallend, zachtjes, onopgemerkt, in stilte, zoetjes, stiekem, heimelijk, tersluiks, tersluik, in het geheim

woordverbanden van ‘stiekem’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

stiekem
eerlijk, loyaal, openhartig, oprecht, waarachtig

woorden met een verwante vorm:

bijwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c