hypocriet

als woordenboektrefwoord:

hypocriet:
m. (-en), huichelaar.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hypocriet (zn) :
huichelaar, veinzer, schijnheilige
hypocriet (bn) :
vals, schijnheilig, huichelachtig, geveinsd

als synoniem van een ander trefwoord:

schijnheilig (bn) :
hypocriet, vals, stiekem, huichelachtig, geveinsd, schijnvroom, hypocritisch, farizees, bigot
huichelachtig (bn) :
hypocriet, vals, gluiperig, schijnheilig, onoprecht, dubbelhartig, geveinsd
dubbelhartig (bn) :
gemeen, hypocriet, vals, dubbel, huichelachtig, geveinsd
farizees (bn) :
hypocriet, schijnheilig, huichelachtig, farizeïsch
huichelaar (zn) :
hypocriet, gluiperd, farizeeër, veinzer, tartuffe, schijnheilige, pilaarbijter, veinzaard
farizeeër (zn) :
hypocriet, huichelaar, schijnheilige

woordverbanden van ‘hypocriet’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

hypocriet
eerlijk, loyaal, oprecht, waarachtig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c