huichelachtig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

huichelachtig (bn) :
hypocriet, vals, gluiperig, schijnheilig, onoprecht, dubbelhartig, geveinsd

als synoniem van een ander trefwoord:

vals (bn) :
gemeen, onbetrouwbaar, smerig, geniepig, oneerlijk, kwaadaardig, gluiperig, sluw, leugenachtig, boosaardig, bedrieglijk, listig, huichelachtig, verraderlijk, geveinsd, slinks, trouweloos, punisch, dubbeltongig, gelogen, genieperig, voorgewend, perfide, arglistig
stiekem (bn) :
geheimzinnig, geniepig, achterbaks, onderhands, gluiperig, schijnheilig, heimelijk, huichelachtig, slinks, genieperig, arglistig, onderduims
gluiperig (bn) :
gemeen, geniepig, oneerlijk, vals, achterbaks, stiekem, huichelachtig, dubbelhartig, gluipend, genieperig, gluips
schijnheilig (bn) :
hypocriet, vals, stiekem, huichelachtig, geveinsd, schijnvroom, hypocritisch, farizees, bigot
dubbelhartig (bn) :
gemeen, hypocriet, vals, dubbel, huichelachtig, geveinsd
farizees (bn) :
hypocriet, schijnheilig, huichelachtig, farizeïsch
achterbaks (bn) :
onbetrouwbaar, vals, leugenachtig, huichelachtig
hypocriet (bn) :
vals, schijnheilig, huichelachtig, geveinsd

woordverbanden van ‘huichelachtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

huichelachtig
eerlijk, loyaal, oprecht, waarachtig

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c