huichelachtig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

huichelachtig (bn) :
dubbelhartig, geveinsd, gluiperig, hypocriet, onoprecht, schijnheilig, vals

als synoniem van een ander trefwoord:

vals (bn) :
arglistig, bedrieglijk, boosaardig, dubbeltongig, gelogen, gemeen, genieperig, geniepig, geveinsd, gluiperig, huichelachtig, kwaadaardig, leugenachtig, listig, onbetrouwbaar, oneerlijk, perfide, punisch, slinks, sluw, smerig, trouweloos, verraderlijk, voorgewend
stiekem (bn) :
achterbaks, arglistig, geheimzinnig, genieperig, geniepig, gluiperig, heimelijk, huichelachtig, onderduims, onderhands, schijnheilig, slinks
gluiperig (bn) :
achterbaks, dubbelhartig, gemeen, genieperig, geniepig, gluipend, gluips, huichelachtig, oneerlijk, stiekem, vals
schijnheilig (bn) :
bigot, farizees, geveinsd, huichelachtig, hypocriet, hypocritisch, schijnvroom, stiekem, vals
dubbelhartig (bn) :
dubbel, gemeen, geveinsd, huichelachtig, hypocriet, vals
achterbaks (bn) :
huichelachtig, leugenachtig, onbetrouwbaar, vals
hypocriet (bn) :
geveinsd, huichelachtig, schijnheilig, vals
farizees (zn) :
farizeïsch, huichelachtig, hypocriet, schijnheilig

woordverbanden van ‘huichelachtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

huichelachtig
eerlijk, loyaal, oprecht, waarachtig

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c