schijnheilig

als woordenboektrefwoord:

schijnheilig:
bn. bw. (-er, -st), vroom in schijn.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schijnheilig (bn) :
bigot, farizees, geveinsd, huichelachtig, hypocriet, hypocritisch, schijnvroom, stiekem, vals

als synoniem van een ander trefwoord:

stiekem (bn) :
achterbaks, arglistig, geheimzinnig, genieperig, geniepig, gluiperig, heimelijk, huichelachtig, onderduims, onderhands, schijnheilig, slinks
huichelachtig (bn) :
dubbelhartig, geveinsd, gluiperig, hypocriet, onoprecht, schijnheilig, vals
farizees (bn) :
farizeïsch, huichelachtig, hypocriet, schijnheilig
hypocriet (bn) :
geveinsd, huichelachtig, schijnheilig, vals
uitgestreken (bn) :
effen, onbewogen, schijnheilig, strak
braaf (bn) :
argeloos, onwetend, schijnheilig
bigot (bn) :
kwezelachtig, schijnheilig
zoetsappig (bn) :
schijnheilig

woordverbanden van ‘schijnheilig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

schijnheilig
eerlijk, loyaal, oprecht, waarachtig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c