achterbaks

als woordenboektrefwoord:

achterbaks:
bw. verborgen ; iets achterbaks houden, achterwege houden.
achterbaks:
bn. geheim; een achterbakse briefwisseling, achter iemands rug.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

achterbaks (bn) :
clandestien, genieperig, geniepig, heimelijk, onderduims, slinks, sluw, stiekem, verborgen
achterbaks (bn) :
huichelachtig, leugenachtig, onbetrouwbaar, vals

als synoniem van een ander trefwoord:

stiekem (bn) :
achterbaks, arglistig, geheimzinnig, genieperig, geniepig, gluiperig, heimelijk, huichelachtig, onderduims, onderhands, schijnheilig, slinks
gluiperig (bn) :
achterbaks, dubbelhartig, gemeen, genieperig, geniepig, gluipend, gluips, huichelachtig, oneerlijk, stiekem, vals
dubbelzinnig (bn) :
achterbaks, ambigu, dubbel, dubieus, equivoque, geniepig, tegenstrijdig, verdacht
geniepig (bn) :
achterbaks, gemeen, genieperig, gluiperig, heimelijk, onderduims, stiekem, vals
heimelijk (bn) :
achterbaks, geheimzinnig, genieperig, geniepig, onderduims, slinks
verraderlijk (bn) :
achterbaks, gemeen, perfide, slinks, sluw, trouweloos, vals

woordverbanden van ‘achterbaks’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

achterbaks
eerlijk, loyaal, oprecht, waarachtig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c