achterbaks

als woordenboektrefwoord:

achterbaks:
bw. verborgen ; iets achterbaks houden, achterwege houden.
achterbaks:
bn. geheim; een achterbakse briefwisseling, achter iemands rug.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

achterbaks (bn) :
geniepig, verborgen, stiekem, sluw, heimelijk, slinks, clandestien, genieperig, onderduims
achterbaks (bn) :
onbetrouwbaar, vals, leugenachtig, huichelachtig

als synoniem van een ander trefwoord:

stiekem (bn) :
geheimzinnig, geniepig, achterbaks, onderhands, gluiperig, schijnheilig, heimelijk, huichelachtig, slinks, genieperig, arglistig, onderduims
gluiperig (bn) :
gemeen, geniepig, oneerlijk, vals, achterbaks, stiekem, huichelachtig, dubbelhartig, gluipend, genieperig, gluips
dubbelzinnig (bn) :
verdacht, geniepig, tegenstrijdig, dubbel, achterbaks, dubieus, equivoque, ambigu
geniepig (bn) :
gemeen, vals, achterbaks, gluiperig, stiekem, heimelijk, genieperig, onderduims
heimelijk (bn) :
geheimzinnig, geniepig, achterbaks, slinks, genieperig, onderduims
verraderlijk (bn) :
gemeen, vals, achterbaks, sluw, slinks, trouweloos, perfide

woordverbanden van ‘achterbaks’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

achterbaks
eerlijk, loyaal, oprecht, waarachtig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c