ambigu

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ambigu (bn) :
dubbelzinnig, meerduidig, voor tweeërlei uitleg vatbaar, voor velerlei uitleg vatbaar
ambigu (bn) :
tweeslachtig

als synoniem van een ander trefwoord:

dubbelzinnig (bn) :
achterbaks, ambigu, dubbel, dubieus, equivoque, geniepig, tegenstrijdig, verdacht
vaag (bn) :
ambigu, onbestemd, onzeker, obscuur, onbegrijpelijk
meerduidig (bn) :
ambigu, equivoque, polyinterpretabel
dubbel (bn) :
ambigu, dubbelhartig
tweeslachtig (bn) :
ambigu, dualistisch

woordverbanden van ‘ambigu’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ambigu
ondubbelzinnig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c