meerduidig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

meerduidig (bn) :
ambigu, equivoque, polyinterpretabel

als synoniem van een ander trefwoord:

ambigu (bn) :
dubbelzinnig, meerduidig, voor tweeërlei uitleg vatbaar, voor velerlei uitleg vatbaar
dubbelzinnig (bn) :
meerduidig, tweesnijdend, voor tweeërlei uitleg vatbaar, voor velerlei uitleg vatbaar

woordverbanden van ‘meerduidig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

meerduidig
eenduidig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c